วิธีการเคลียร์ Customize Notifications ใน Windows XP

เคยไหมที่รู้สึกความยุ่งเหยิง รกรุงรังของ Customize Notifications ที่แสนจะมากมายกายกอง และทำให้เครื่องช้า วันนี้เราเอาเทคนิคในการ "ล้างบาง" มันออกไป …..

คำเตือน !!! ผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดพลาดจากบทความนี้เพราะเป็นบทความที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ Registry ของ Windows ซึ่งถ้าทำการผิดพลาด อาจจะถึงขั้นเข้าสู่ Windows ไม่ได้ กรุณาทำการ Backup Registry ของ Windows ก่อนทำทุกครั้ง

1. ไปที่ Run ที่ Start


ภาพหัวข้อที่ 1

2. พิมพ์ regedit


ภาพหัวข้อที่ 2

3. จะได้หน้าต่าง Registry Editor แล้ว ไปที่ [ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify ] เพื่อทำการแก้ไขในสิ่งที่เราต้องการ โดยที่เรามาถึง HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify แล้ว จะมีคอลัมน์ 3 อันด้วยกัน แต่ในครั้งนี้เราจะแก้ไข เพียงคอลัมน์ Data ของส่วนที่ชื่อว่า IconStreams และ PastIconsStream ที่เป็นเลขฐาน 16 เท่านั้น


ภาพหัวข้อที่ 3

4. เลือกที่ IconStreams แล้วทำการ Double Clicks จะได้หน้าต่าง Edit Bianry Value แล้วทำการ Select All แล้วทำการ "ลบข้อมูล" ในหัวข้อ IconStreams ( ที่เป็นเลขฐาน 16 ) แล้วกด OK


ภาพหัวข้อที่ 4.1


ภาพหัวข้อที่ 4.2


ภาพหัวข้อที่ 4.3

5. เราก็จะได้ผลดังภาพหัวข้อที่ 5 ซึ่งในส่วนของ Data ที่เป็นของ IconStreams จะกลายเป็น (zero-length binary value)


ภาพหัวข้อที่ 5

6. ต่อมาเราก็ทำการ "ลบข้อมูล" ในหัวข้อ PastIconsStream โดยเลือกที่ PastIconsStream แล้วทำการ Double Clicks จะได้หน้าต่าง Edit Bianry Value แล้วทำการ Select All แล้วทำการ "ลบข้อมูล" ในหัวข้อ PastIconsStream ( ที่เป็นเลขฐาน 16 ) แล้วกด OK


ภาพหัวข้อที่ 6.1


ภาพหัวข้อที่ 6.2

 

7. เราก็จะได้ผลดังภาพหัวข้อที่ 7 ซึ่งในส่วนของ Data ที่เป็นของ PastIconsStream จะกลายเป็น (zero-length binary value) ด้วยเช่นกัน


ภาพหัวข้อที่ 7

8. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เกียวกับ Windows Explorer หรือถ้าให้ดี ปิดให้หมดเลยดีที่สุด

9. แล้วเปิด Task Manager (จะใช้ Ctrl+Alt+Del หรือว่าจะใช้การคลิ้กเมาส์ขวาที่ Task Bar แล้วไปที่ Task Manager ก็ได้) แล้วไปที่แท็ป Processes

10. หา Explorer.exe แล้วทำการ End Process แบบภาพหัวข้อที่ 10


ภาพหัวข้อที่ 10

11. เมื่อ End Process แล้ว Task Bar จะหายไป และระบบ Windows Explorer จะใช้การไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ

12. ในหน้าต่าง Task Manager ไปที่ File ที่ Menu bar และไปที่ New Task แล้วทำการพิมพ์ "explorer" เพื่อทำการเรียก Explorer.exe กลับมาอีกครั้ง


ภาพหัวข้อที่ 12.1


ภาพหัวข้อที่ 12.2

10. เมื่อทำครบทั้งหมดแล้ว ระบบจะทำการ Reset ค่าใน Customize Notifications ใหม่หมด หลังจาก ที่เราทำการเรียก Explorer ขึ้นมาอีกครั้งนึง ถ้าจะให้ดี ทำการ Restart เครื่องด้วยจะดีมาก …… เพราะว่ากันการผิดพลาด

ข้อสังเกตุ ถ้าคุณทำถึงข้้อที่ 7 แล้วแต่ไม่ได้ทำการ End Process ของ Explorer.exe และ New Task ใหม่ เมื่อ Restart อีกครั้งระบบจะไม่ Reset Customize Notifications ให้นะครับ

การนำอีเมล์จาก Outlook Express 4.* , 5.* , 6.* เข้าสู่ Microsoft Office Outlook

การนำอีเมลจาก Outlook Express 4.* , 5.* , 6.* เข้าสู่ Microsoft Office Outlook

* ในที่นี้ใช้ Office 2003 แต่ขั้นตอนใน Version เก่าๆ ก็ไม่ต่างกันมากนัก และใช้ระบบ OS รุ่น Windows XP SP1

ไปที่ แฟ้ม ตามด้วยเมนู การนำเข้าและการส่งออก

จะได้หน้าต่าง ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก เรามาอธิบายทีละตัวเลยนะครับ

 • Export to a file เป็นการนำไฟล์ของ Microsoft Office Outlook ไปเก็บไว้ที่อื่น ซึ่งจะเป็นจำพวกไฟล์เมลต่างๆ นัดหมายและ ที่อยู่ของลูกค้าต่างๆของเราเอง
 • Import a VCARD .. เป็นการนำไฟล์ VCARD ซึ่งเป็นไฟล์ที่เป็นข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าให้มานำเข้าสู่ Contact list ใน Microsoft Office Outlook ครับ
 • Import an iCanlendar or vCanlendar file (.vcs) นำไฟล์ iCanlendar หรือ vCanlendar เข้า Microsoft Office Outlook (อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า เจ้าโปรแกรม iCanlendar กับ vCanlendar มันหน้าตายังไง ขอละไว้แล้วกันนะครับ)
 • Import from another program of file การนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้า Microsoft Office Outlook ซึ่งเป็นพวก * ACT! 2.0 Contact Manager for Windows, * ACT! 3.0 Contact Manager for Windows, * dBase, * ECCO 2.0, 3.0, 4.0, * Lotus Organizer 1.0, 1.1, * Lotus Organizer 2.1, * Lotus Organizer 97, * Schedule+ 1.0, * Schedule+ 7.0, * Sidekick 95, * SideKick for Windows 2.0, Personal Folder (.pst ซึ่งเป็นพวกไฟล์ของ Outlook ด้วย) , database files และพวก text ไฟล์ต่างๆ เช่น Comma Separated Values (MS-DOS), Comma Separated Values (Windows), Tab Separated Values (MS-DOS), Tab Separated Values (Windows) เป็นต้น
 • Import Internet Mail Account Settings คือการนำค่าพวก Account ที่เราเซ็ตไว้จากโปรแกรมอื่นๆ ในเครื่องเช่น Outlook Express , Eudora ฯลฯ เข้าโปรแกรม Microsoft Office Outlook
 • Import Internet Mail and Address คือการนำเอาพวกอีเมล ต่างๆ จากโปรแกรมอื่นๆ ในเครื่องเช่น Outlook Express , Eudora ฯลฯ เข้าโปรแกรม Microsoft Office Outlook (ซึ้งเราจะใช้เมนูนี้ครับ)

ให้คลิ้กที่ Import Internet Mail and Address ครับ

ให้เลือกว่าจะนำเมลจากโปรแกรมไฟล์ในเครื่องของเราและจะนำอะไรเข้ามาใน Microsoft Office Outlook บ้างครับ

ให้เลือกว่าจะให้แทนที่ข้อมูลที่ซ้ำในโปรแกรม Microsoft Office Outlook หรือว่าจะสร้างใหม่เลยแยกจากันหรือว่าไม่นำเข้าถ้าซ้ำครับ

 • ถ้ามันหาไม่เจอ มันจะมี Dialog Box ขึ้นมาครับว่าให้หา Folder ที่เก็บไฟล์ข้อมูลของเมล Outlook Express ครับ ซึ่งมันอยู่ใน “C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Identities\{75AFB5C0-8FE5-4C1D-B2C0-B2D89290FD0C}\Microsoft\Outlook Express” ซึ่ง User คือ ชื่อของเราที่อยู่ใน Windows ครับ และ 75AFB5C0-8FE5-4C1D-B2C0-B2D89290FD0C นั้นคือเล่นรหัส ซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละเครื่องครับ
 • แต่ถ้าระบบหาเจอก็จะ Import เข้ามาให้เลย ดังภาพด้านล่าง

ทำให้ Windows XP ใช้ภาษาไทยได้ และสลับภาษาด้วย Grave Accent (`)

วันนี้ผมได้เอาวิธีในการปรับแต่งให้ Windows XP นั้นใช้ภาษาไทยได้สมบูรณ์และยังสามารถทำการปรับคีย์ภาษาโดยคีย์ Grave Accent (`) อีกด้วย … เรามาดูกันว่าทำกันอยางไรครับ …… ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากครับ เพราะว่าสอนแบบ Step by Step เลยครับ

 1. ไปที่ Start ตามด้วย Control Panel แล้วไปที่ Regional and Language Options ครับ
 1. ที่ Tab คำสั่ง Languages นั้นไปที่ Supplemental language support ให้เลือก Install files for complex cript and right to left languages(including Thai) เพื่อติดตั้งภาษาไทย และที่ Install files for East Asian Languages ด้วยครับ แล้วกด Apply ก่อนนะครับ
 1. ที่ Tab คำสั่ง Regional Options ตั้งค่าที่ Standards and formats เป็น Thai และ Location ให้เป็น Thailand ให้เหมือนรูปด้านล่างครับ

4.ไปที่ Tab คำสั่ง Advanced แล้วไปที่ Language for non-Unicode programs ให้เลือก Thai แล้ว กด Apply ซึ่งขั้นนี้อาจจะต้องใช้แผ่นติดตั้ง Windows Xp และ Restart
เครื่องครับ

5.หลังจาก Restart ก็มาสู่การปรับการเปลี่ยนภาษาแบบ Accent Engrave (หรือ คีย์ ~)

6.กลับมาที่ Regional and Language Options ตามเดิมครับ (เหมือนในข้อที่ 1) แล้วเลือกไปที่ Tab คำสั่ง Details ครับ

7.จะมีหน้า Text Services and Input Languages ขึ้นมาแล้วจากนั้น กดที่ Key Settings…

8.จะมีหน้า Advanced Key Settings ขึ้นมาแล้วจากนั้น กดที่ Change Key Sequence…

9.เลือก Grave Accent (`) แล้วก็กด OK ออกมาครับ

 1. เพื่อทำให้มันสมบูรณ์ก็ Restart อีกรอบครับ คราวนี้ท่านจะได้ใช้ภาษาไทยอย่างมีความสุขแล้วครับ