มาตราฐาน MFA ใน Authenticator

มาตราฐาน MFA ที่ใช้เป็นแบบตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเวลาเดินหน้า นั้นมีหลายมาตราฐาน แต่ที่นิยมใช้มี 2 ตัวคือ TOTP และ HOTP

 1. TOTP (TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm) RFC 6238
 2. HOTP (HOTP: HMAC-based one-time password) RFC 4226

โดย Google Authenticator และ Microsoft Authenticator รองรับทั้ง 2 รูปแบบ และในความเป็นจริง Authenticator ทางเลือกอีกหลาย ๆ เจ้าก็รองรับ TOTP และ HOTP กันเป็นปรกติ เพราะเป็นมาตราฐานกลางอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เราสามารถใช้งานข้ามยี่ห้อกันได้

รายการแอปทางเลือกเท่าที่ทราบ

 • Authy (รองรับ sync และ backup/restore)
 • FreeOTP (opensource ไม่รองรับ backup/restore)
 • FreeOTP+ (opensource ที่ folk จาก FreeOTP เพื่อให้รองรับการ backup/restore)
 • 1Password (เสียเงิน และรองรับ field OTP)
 • LastPass (เสียเงิน และรองรับ field OTP)

จริง ๆ มีแอปอีกหลายตัวลองศึกษาเพิ่มเติมและดูความเสี่ยงกันได้ โดยดูว่ารองรับ TOTP/HOTP ตามาตราฐานหรือไม่เป็นอันดับแรก

สำหรับแอป Authenticator ควรจะรองรับการ backup/restore ได้หรือไม่ ก็ยังถกเถียงกันอยู่ต่อไป แต่ผู้ใช้งานต้องยอมรับคามเสี่ยงเพิ่มเติมในการรั่วไหลของข้อมูลเพิ่มเติมหากสำรองข้อมูลอย่าง QR code หรือ secret key ของ TOTP/HOTP ไว้เพื่อเรียกคืนค่าเดิมหากต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเจน TOTP ใน Authenticator ใหม่

วิธีที่ผู้ให้บริการมีเป็นทางเลือกคือ backup code ตัวนี้เป็นท่าพื้นฐาน เราก็เอา backup code การบันทึกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และหวังว่าจะไม่ลืมหรือโดนขโมย ซึ่งวิธีนี้แม้จะคล้ายกับการเก็บ QR code หรือ secret key ในข้างต้น แต่แตกต่างตรง backup code ที่ได้ จะใช้ได้แค่ครั้งเดียว เมื่อใช้ไปแล้ว code ที่เราเลือกใช้ จะใช้ซ้ำอีกไม่ได้ และหากรั่วไหลสามารถขอสร้างใหม่ได้ง่ายกว่ามาก

อีกวิธีก็คือใช้ Security Key เป็นอุปกรณ์อีกตัว มันสามารถเก็บ TOTP/HOTP และเป็น FIDO U2F แทนก็ได้ เพราะปรกติการเปิดใช้งาน MFA มักจะมีทางเลือกให้อย่างน้อย 2 ทางในการใช้งาน MFA อยู่เสมอ หรือถ้ายินยอมรับความเสี่ยงที่จะใช้ตัวเดียวก็จะแจ้งเตือนไว้

หมายเหตุ แม้จะยังมีตัวเลือกให้รับ OTP ผ่านมือถือเป็นทางเลือกสำรอง แต่ในระยะหลัง ก็เริ่มไม่ปลอดภัย และหลายบริการก็แจ้งเตือนความเสี่ยงไว้แล้ว

ตรวจสอบการส่งข้อมูลของแอปที่เราใช้ ว่า Facebook ได้รับข้อมูลหรือไม่ ผ่าน Off-Facebook Activity

วันนี้ เฟซบุ๊กเปิดให้ดูข้อมูลที่ได้จากนอกเฟซบุ๊ก หรือเรียกว่า Your off-Facebook activity ใครหาเมนูไม่เจอ สามารถเข้าผ่าน URL ด้านล่างได้

https://www.facebook.com/off_facebook_activity/

ในนั้นจะมีรายการแอปที่นำส่งข้อมูลแชร์กับ Facebook มากมาย โดยเราสามารถยกเลิก หรือ block การส่งข้อมูลเข้า Facebook ได้ผ่าน Turn off future activity ได้จากหน้านี้

หากเราอยากตรวจสอบ Your off-Facebook activity แบบรายละเอียดว่า แต่ละแอปที่เราใช้ส่งข้อมูลอะไรกับ Facebook บ้าง สามารถทำได้ผ่านเมนู Download your information เราจะได้ข้อมูลทั้งหมดที่เราให้กับ Facebook เป็นไฟล์ zip

เราก็เปิด zip ไฟล์ แล้วไปที่ ads_and_business แล้วโยนไฟล์ทั้ง folder ออกมา

รายการไฟล์ทั้ง 4 แบบจะมีความหมายคือ

 • your_off-facebook_activity.html
  Your off-Facebook activity – กิจกรรมที่ถูกจัดเก็บมาจากภายนอก Facebook
 • advertisers_you’ve_interacted_with.html
  Advertisers that you’ve interacted with – โฆษณาที่คุณคลิกบน Facebook
 • advertisers_who_uploaded_a_contact_list_with_your_information.html
  Advertisers who’ve uploaded a contact list with your information – ผู้ลงโฆษณาที่ใช้ข้อมูลติดต่อด้วยการอัพโหลดข้อมูลเข้ามา
 • ads_interests.html
  Ads interests – คีย์เวิร์ดต่าง ๆ ที่ระบบคาดว่าคุณจะสนใจโฆษณา

ไฟล์ที่เราสนใจคือ your_off-facebook_activity.html เป็นหลัก (ส่วนไฟล์อีก 3 ไฟล์ จะลองดูเล่นๆ ก็ได้ แต่ไม่อธิบายในบทความนี้)

เราสามารถเช็คได้จากรายการนี้อีกรอบจากในแต่ละชื่อแอป ซึ่งจะมี link เข้าไปดูข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง

การตรวจสอบข้อมูลก็จะประมาณนี้สำหรับการดูว่ามีแอปอะไรบ้างที่ส่งข้อมูลให้ Facebook และเราจะปิดการส่งข้อมูลของแอปต่างๆ ให้ Facebook ได้อย่างไร

แนะนำการใช้ HTTP Strict Transport Security (HSTS) เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์ติดต่อผ่านช่องทางเข้ารหัสเท่านั้น

ไม่ได้เขียนเรื่องเทคโนโลยีมานาน รอบนี้เป็นบทความที่ดองมานานมาก รอบนี้เป็นบทความที่ต่อจากเรื่อง HTTP Public Key Pinning (HPKP) เพื่อป้องกัน Certification Authority ออก TLS Certificate ซ้ำซ้อน ที่เขียนไปก่อนหน้านี้

โดย HTTP Strict Transport Security (ต่อไปจะเรียกว่า HSTS) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในรักษาความปลอดภัย เพื่อบอกให้เว็บเบราว์เซอร์ที่กำลังเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ต้องทำงานผ่านช่องทางเข้ารหัส Hypertext Transfer Protocol Secure เท่านั้น (ต่อไปจะเรียกว่า HTTPS)

โดยจะเพิ่มชุดคำสั่งด้านล่างลงใน HTTP Header เพื่อส่งไปบอกเว็บเบราว์เซอร์

Strict-Transport-Security: max-age=expireTime [; includeSubDomains][; preload]

อธิบายโค้ดแต่ละส่วน

 • max-age required
  ระยะเวลาที่บอก client ว่าจะให้จำว่าควรเข้าเว็บผ่านช่องทางเข้ารหัส HTTPS นานเท่าใด โดยหน่วยเป็นวินาที
 • includeSubDomains Optional
  ระบุว่าการใช้งาน HSTS ดังกล่าวรวมถึง subdomain ด้วย
 • preload Optional
  หากในตัว domain ข้างต้น มีการเรียกใช้ข้อมูลใด ๆ ที่โหลดมาจาก domain ที่อยู่ในรายการ HSTS preload service บน browser ให้ใช้การเชื่อมต่อผ่านช่องทางเข้ารหัส HTTPS เช่นกัน โดย HSTS preload service นี้ Google เป็นคนดูแลรายชื่อ domain ดังกล่าวผ่าน https://hstspreload.org ซึ่งตอนนี้มี Browser อย่าง Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE 11 และ Edge ที่ใช้รายการ domain ดังกล่าวใส่ลงใน browser ตัวเอง ซึ่งมักถูกแนะนำให้ใช้เสมอหากเราใช้ 3rd party อย่าง Javascript หรือ CSS ที่โหลดผ่าน CDN ต่าง ๆ

การใช้งาน HSTS ในเว็บเซิร์ฟเวอร์

พอได้ข้อมูลครบตามนี้ ก็เอาไปใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยบทความจะยกตัวอย่าง 4 ตัว คือ Apache, Nginx, IIS และ .NET Core

Apache – (ต้องเปิด mod_headers ด้วย) เพิ่มในส่วนของ Web Server config อาจจะใส่ในส่วนของ vhost ก็ได้

Header always set Strict-Transport-Security: max-age=31536000

หรือหากมีเพิ่มพารามิเตอร์

Header always set Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Nginx – (ต้องเปิด ngx_http_headers_module ด้วย) เพิ่มในส่วนของ Web Server config อาจจะใส่ในส่วนของ vhost ก็ได้

add_header Strict-Transport-Security: max-age=31536000

หรือหากมีเพิ่มพารามิเตอร์

add_header Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

IIS – แก้ไขที่ Web.config

<httpProtocol>
 <customHeaders>
 <add name="Strict-Transport-Security" value="max-age=31536000" />
 </customHeaders>
</httpProtocol>

หรือหากมีเพิ่มพารามิเตอร์

<httpProtocol>
 <customHeaders>
 <add name="Strict-Transport-Security" value="max-age=31536000; includeSubDomains" />
 </customHeaders>
</httpProtocol>

ASP.NET Core 2.1 หรือมากกว่า เพิ่มเติมดังนี้

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
{
  ...
  app.UseHsts();
  ...
}

การแก้ไขพารามิเตอร์ทำผ่าน method ชื่อ ConfigureServices ได้ตามด้านล่าง

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  ...
  services.AddHsts(options =>
  {
    options.Preload = true;
    options.IncludeSubDomains = true;
    options.MaxAge = TimeSpan.FromDays(365);
  });
  ...
}

จากข้อมูลการใช้งาน และตัวอย่างทั้งหมด การเพิ่มเติมดังกล่าวมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ใช้งาน เข้าเว็บผ่าน HTTPS ได้ปลอดภัยขึ้น หากในครั้งแรกที่เข้าเว็บได้รับ HTTP Header ข้างต้นอย่างถูกต้อง ในครั้งต่อไปตัวเว็บเบราว์เซอร์จะเข้าผ่าน URL protocal “https://” ทันที โดยไม่ต้องผ่าน “http://” อีก ทำให้ลดการถูก man-in-the-middle attacker เพื่อดังฟังข้อมูลอื่น ๆ ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจาก URL protocal “http://” ไปยัง “https://” ได้ รวมไปถึงการโดน intercept traffic เพื่อให้เรารับ Certificate ที่ไม่ถูกต้องระหว่างการเข้าถึงหน้า HTTPS ได้

ข้อควรระวังในการให้รหัสผ่าน iCloud/Apple ID ตอนนำเครื่องส่งซ่อม

พอดีว่ามีเคสของพี่ที่รู้จักท่านหนึ่ง นำเครื่อง Macbook pro (2016) ส่งซ่อม แล้ว ศ. บริการในไทยขอรหัสผ่านเข้า account ของ iCloud ไปเพื่อใช้ในการซ่อมเครื่อง ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างซีเรียสนะ เพราะ account ตัว iCloud นั้นก็คือ Apple ID ด้วยนั้นเอง

คนที่ได้ Apple ID ไปนั้นสามารถเข้าถึงความสามารถ และข้อมูลใน iCloud ได้ทั้งหมด ไฟล์งานต่างๆ ใน iCloud Drive ระบบ tracking location device, สั่ง wipe และปลดการผูกตัวเครื่องกับ account ได้

(มีเคสมากมายที่เวลา iPhone โดนขโมย โจรมักใช้อุบายเพื่อบอกให้เราปลดพวกนี้แหละ)

ในส่วนของบริการทั่วไป ก็สามารถนำไป sign in ตัว iTunes เพื่อซื้อเพลง หนัง และบริการอื่น ๆ ได้ รวมไปถึง Apple online store เพื่อซื้อสินค้าได้ด้วย เพราะอย่าลืมว่า Apple ID ผูกบัตรเครดิตไว้อยู่ด้วยมันซื้อของจาก online store ได้

ฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังกันให้มาก ไม่ใช่ ศ. บริการ หรือใครมาขอก็ให้ไปเพราะเห็นว่าสะดวก น้ำตาตกในเพราะเราไม่รู้ว่า ศ. บริการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ดีแค่ไหน บางครั้งตัว ศ. บริการอาจจะไม่มีปัญหา แต่ดูแลจัดการข้อมูลไม่ดี หลุดรอดออกไปภายนอก และอาจถูกนำไปใช้ซื้อของ ขโมยข้อมูล หรือใช้ในการติดตามได้

ซึ่งจากเคสตัวอย่างนี้ไม่ใช่แค่ Macbook แต่ยังรวมไปถึง iPhone, iPad และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงเข้ากับ iCloud ทั้งหมด

สุดท้าย ไม่แน่ใช่แค่สินค้า Apple ที่ใช้ iCloud หรือ Apple ID เท่านั้น สินค้าหลาย ๆ ยี่ห้อ-รุ่นอย่างของ Android ที่ผูกกับ Google Account หรือ Windows ทีใช้ Microsoft Account ก็ไม่แตกต่างกัน ฉะนั้น หาก ศ. จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ เราควรนัดและปลดล็อคให้ภายใน ศ. บริการเองเท่านั้น ลำบากหน่อย แต่ข้อมูลของเราจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ผ่านการควบคุมดูแลที่ดี

แนะนำการใช้ HTTP Public Key Pinning (HPKP) เพื่อป้องกัน Certification Authority ออก TLS Certificate ซ้ำซ้อน

กระบวนการรับรอง SSL/TLS Certificate หรือ “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” (ต่อไปจะเรียกว่า TLS Certificate) จะผ่านทาง Certificate Authority หรือ “ผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” (CA)

โดยเว็บเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ (ต่อไปจะเรียกว่า client) จะมีรายการที่เรียกว่า Trusted Root Certification Authorities หรือ “รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้อื่น” อยู่ภายใน โดยมากมักอ้างอิงกับตัวระบบปฏิบัติการเป็นหลัก ซึ่งจะบรรจุ Root Certificate หรือ “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลำดับชั้นบนสุด” เพื่อให้ client สามารถเชื่อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรองจาก Certificate Authority เหล่านั้น (Trust any certificates issued by the Certificate Authorities)

การที่ Certificate Authority จะสามารถอยู่ในรายการดังกล่าวได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานจากหน่วยงาน CA/Browser Forum เพราะผู้ผลิต client ต่างๆ จะใช้ข้อมูลจาก CA/Browser Forum ในการบรรจุ Root Certificate ลงไปในซอฟต์แวร์ของตน (สมาชิกของ CA/Browser Forum)

รูปภาพจาก Root certificate

รายการ Trusted Root Certification Authorities ภายใน operating system ของ Windows

ปัญหาที่ระดับ Trusted Root Certification Authorities

จากการรับรองข้างต้น ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาหากเครื่องของผู้รับบริการมีความปลอดภัย ไม่ถูกเพิ่มรายชื่อ Trusted Root Certification Authorities ใหม่แทรกเข้ามาได้ แต่หากพบปัญหา โดยมากมักถูกเพิ่มเข้ามาผ่านการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ ภายหลัง ซึ่งมักจะเป็นจุดที่เจอได้ง่าย ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ใช้โน้ตบุ๊ก Lenovo หลายรายพบว่าถูกติดตั้ง Adware มาจากโรงงาน, ดักฟังเว็บเข้ารหัส

แต่ยังมีอีกปัจจัยเสี่ยงคือ Trusted Root Certification Authorities เจ้าใดเจ้าหนึ่งในรายการที่เครื่องของผู้รับบริการถูกแฮก หรือเลินเล่อออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ซ้ำซ้อน จนทำให้มี TLS Certificate ที่เหมือนกับเว็บที่เราให้บริการ โดยเราที่เป็นผู้ให้บริการไม่ทราบ จึงทำให้การสื่อสารของบริการของเราสามารถถูกถอดรหัส และดักฟังได้โดยที่เรายังคงให้บริการได้เป็นปรกติ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้วกับ Google.com ผ่าน DigiNotar (รายละเอียดดูใน แฮกเกอร์สร้างใบรับรอง SSL สำหรับโดเมนของกูเกิลได้สำเร็จ, ทุกเว็บของกูเกิลเสี่ยงต่อการถูกดักฟัง) หรือ กูเกิลเตือนใบรับรองดิจิทัลปลอมจากอินเดีย มาแล้ว

Rogue-SSL-Certificate-Authority

รูปจาก What is Certificate Transparency? How It helps Detect Fake SSL Certificates

วิธีการต่างๆ ในการป้องกัน

จากเหตุการณ์ข้างต้น มีวิธีหลายวิธีในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว อย่าง การทำ DNS-Based Authentication of Named Entities (DANE) บน TLSA record ที่ระดับ DNS ร่วมกับการทำ DNSSEC แต่มีความยุ่งยากที่ต้องติดตั้งและดูแลระบบ DNS ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้รองรับ DNSSEC และ DANE เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง client ก็ยังไม่รองรับเป็นการทั่วไปสักเท่าไหร่

2016-06-10_020012

แต่ก็ยังมีวิธีที่ง่ายกว่า และมีการรองรับโดยเบราว์เซอร์เจ้าใหญ่อย่าง Google Chrome และ Mozilla Firefox แล้ว คือHTTP Public Key Pinning (HPKP) เป็นกลไกที่ระบุว่าจะใช้ TLS Certificate ใดบ้าง ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน โดยจะรับรองผ่าน Certificate Authority เพียงเจ้าเดียว หรือหลายเจ้าก็ได้

รู้จัก HTTP Public Key Pinning (HPKP)

ขั้นตอนการทำงานของ HPKP คือตรวจสอบจากค่าแฮชของ TLS Certificate นั้น ว่าตรงกับที่ระบุไว้ใน HTTP Header ในครั้งแรกที่ได้เข้าใช้บริการนั้นหรือไม่ (เทคนิคที่ว่าคือ Trust on First Use หรือ TOFU) เพราะหลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว client จะเชื่อค่าแฮชนั้นบนระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะอัพเดตค่าแฮชใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง หากในระหว่างนั้นค่าแฮชของ TLS Certificate มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่รับรู้มาก่อนหน้านี้ จะไม่เชื่อถือ TLS Certificate ดังกล่าว

2016-06-09_230144

วิธีการเปิดใช้งานคือ เพิ่ม header ที่ชื่อ Public-Key-Pins หรือ Public-Key-Pins-Report-Only เมื่อมีการเข้าถึงผ่าน HTTPS โดยมีรูปแบบในตัวข้อมูลดังต่อไปนี้

Public-Key-Pins: pin-sha256="base64=="; max-age=expireTime [; includeSubDomains][; report-uri="reportURI"]

Public-Key-Pins-Report-Only: pin-sha256="base64=="; max-age=expireTime [; includeSubDomains][; report-uri="reportURI"]

อธิบายโค้ดแต่ละส่วน

 • pin-sha256 required
  ชุดตัวอักษรแบบ Base64 ซึ่งแปลงจากชุดตัวอักษรแฮชแบบ SHA-256 โดยข้อมูลดังกล่าวได้จาก Subject Public Key Information (SPKI) fingerprint ของไฟล์ Private Key, ไฟล์ Certificate Signing Request หรือไฟล์ Certificate (ที่ได้จาก Certificate Authority)
  หมายเหตุ ในอนาคตอาจจะใช้ชุดตัวอักษรแฮชแบบอื่นๆ นอกจาก SHA-256 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานในอนาคต
 • max-age required
  ระยะเวลาที่บอก client ว่าจะจำค่าแฮชดังกล่าวไว้นานเท่าใดหน่วยเป็นวินาที
 • includeSubDomains Optional
  เป็นชุดพารามิเตอร์ที่ไว้ระบุว่าค่าแฮชดังกล่าวรวมถึง subdomain ด้วย
 • report-uri Optional
  เป็นชุดพารามิเตอร์ที่บอกว่าหากพบการตรวจสอบแล้วผิดพลาด ให้แจ้งไปยัง URL ที่ระบุไว้ โดยจะเป็นการ POST ชุดข้อมูลเป็น JSON ในรูปแบบต่อไปนี้

  {
     "date-time": date-time,
     "hostname": hostname,
     "port": port,
     "effective-expiration-date": expiration-date,
     "include-subdomains": include-subdomains,
     "noted-hostname": noted-hostname,
     "served-certificate-chain": [
      pem1, ... pemN
     ],
     "validated-certificate-chain": [
      pem1, ... pemN
     ],
     "known-pins": [
      known-pin1, ... known-pinN
     ]
  }

  ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านต่อที่ Reporting Pin Validation Failure

จุดแตกต่างของ Public-Key-Pins และ Public-Key-Pins-Report-Only คือ

Public-Key-Pins จะตรวจสอบค่าแฮชของ TLS Certificate หากไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะไม่ยินยอมให้ client เข้าใช้งาน ถ้ามีการกำหนด report-uri ไว้ จะส่งรายงานไปยัง URL นั้น

Public-Key-Pins-Report-Only จะตรวจสอบค่าแฮชของ TLS Certificate หากไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะรายงานไปยัง URL ที่กำหนดไว้ที่ report-uri แต่ยังยินยอมให้ client เข้าใช้งาน

เมื่อทราบองค์ประกอบของตัวชุดข้อมูลบน HTTP header แล้ว ส่วนที่สำคัญคือชุดข้อมูล Base64 ที่จะใช้ใน pin-sha256 ซึ่งจะได้จากไฟล์ Private Key, ไฟล์ Certificate Signing Request หรือไฟล์ Certificate

ชุดคำสั่งที่จะได้ค่าดังกล่าวมานั้นมีดังนี้

1. ดึงค่า Base64 จาก Private Key

openssl rsa -in private.key -outform der -pubout | openssl dgst -sha256 -binary | openssl enc -base64

2. ดึงค่า Base64 จาก Certificate Signing Request

openssl req -in cert-signing-request.csr -pubkey -noout | openssl rsa -pubin -outform der | openssl dgst -sha256 -binary | openssl enc -base64

3. ดึงค่า Base64 จาก Certificate

openssl x509 -in certificate.crt -pubkey -noout | openssl rsa -pubin -outform der | openssl dgst -sha256 -binary | openssl enc -base64

ตัวอย่างเมื่อรันคำสั่งตามข้างต้น จะได้ผลดังภาพด้านล่าง

2016-06-10_003753

ค่าที่ได้จะต้องเหมือนกันทั้ง 3 คำสั่ง แล้วนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใส่ลงใน HTTP Header

ปรกติ ก่อนใช้ Public-Key-Pins มักจะทดสอบด้วย Public-Key-Pins-Report-Only ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการ block การใช้งานเกิดขึ้นหากกำหนดค่า pin-sha256 ผิดพลาด เมื่อทดสอบเสร็จแล้วจึงกำหนดค่า Public-Key-Pins อีกครั้ง แต่บางคนอาจจะกำหนด Public-Key-Pins แล้วปรับ max-age ไว้ไม่เยอะก็ได้ (ตรงนี้แล้วแต่สะดวก) แล้วจึงกำหนด max-age ที่มีระยะเวลายาวนาน 1-2 เดือน เป็นอย่างน้อยที่สุด

Public-Key-Pins: max-age=5184000; 
pin-sha256="C8XLmj2eoYs1gqjNksWfsIA89sIAKNraGspBaXU/l+4="; 
report-uri="https://thaicyberpoint.report-uri.io/r/default/hpkp/enforce"

Public-Key-Pins-Report-Only: max-age=5184000; 
pin-sha256="C8XLmj2eoYs1gqjNksWfsIA89sIAKNraGspBaXU/l+4="; 
report-uri="https://thaicyberpoint.report-uri.io/r/default/hpkp/reportOnly"

คำแนะนำเพิ่มเติม

การมีค่า pin-sha256 เพียงค่าเดียวกัน อาจจะมีปัญหาในช่วงที่ Certificate กำลังจะหมดอายุ หรือ Private Key ชุดเก่าหลุดจนเกิดปัญหา ทำให้ต้องมีการใช้ Private Key ชุดใหม่ เราจึงควรสร้าง Private Key สำรองเพื่อใช้สำหรับต่ออายุ Certificate หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคตไปสัก 2-3 ชุด แล้วใส่ค่า Base64 ของ Private Key ชุดดังกล่าวที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานลงไปพร้อมกันด้วย

Public-Key-Pins: pin-sha256="pzel6nQW2KK7geOhEeaci3qEDf1TJeg7CNCFqU9RvkQ=";
pin-sha256="IlsUjvSKCiDJYyuVTifR07/qaIKCUn0ZK8z9mG1rAZ0=";
pin-sha256="Rlef6668r6l11a8M2Ahf46PqK0Q4q+vnk/aRUCU+PeM="; 
max-age=5184000;
report-uri="https://thaicyberpoint.report-uri.io/r/default/hpkp/enforce"

Public-Key-Pins-Report-Only: pin-sha256="pzel6nQW2KK7geOhEeaci3qEDf1TJeg7CNCFqU9RvkQ=";
pin-sha256="IlsUjvSKCiDJYyuVTifR07/qaIKCUn0ZK8z9mG1rAZ0=";
pin-sha256="Rlef6668r6l11a8M2Ahf46PqK0Q4q+vnk/aRUCU+PeM="; 
max-age=5184000;
report-uri="https://thaicyberpoint.report-uri.io/r/default/hpkp/reportOnly"

การใช้งาน HPHK ในเว็บเซิร์ฟเวอร์

พอได้ข้อมูลครบตามนี้ ก็เอาไปใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยบทความจะยกตัวอย่าง 3 ตัว คือ Apache, Nginx และ IIS โดยขออ้างอิงเพียง Public-Key-Pins ส่วน Public-Key-Pins-Report-Only ก็ใส่ไปคล้ายๆ กัน ต่างกันแค่ชื่อเริ่มต้นเท่านั้น

 1. Apache – (ต้องเปิด mod_headers ด้วย) เพิ่มในส่วนของ Web Server config อาจจะใส่ในส่วนของ vhost ก็ได้
  Header always set Public-Key-Pins "pin-sha256=\"pzel6nQW2KK7geOhEeaci3qEDf1TJeg7CNCFqU9RvkQ=\";pin-sha256=\"IlsUjvSKCiDJYyuVTifR07/qaIKCUn0ZK8z9mG1rAZ0=\";pin-sha256=\"Rlef6668r6l11a8M2Ahf46PqK0Q4q+vnk/aRUCU+PeM=\"; max-age=5184000;report-uri=\"https://thaicyberpoint.report-uri.io/r/default/hpkp/enforce\""
 2. Nginx – (ต้องเปิด ngx_http_headers_module ด้วย) เพิ่มในส่วนของ Web Server config อาจจะใส่ในส่วนของ vhost ก็ได้
  add_header Public-Key-Pins 'pin-sha256="pzel6nQW2KK7geOhEeaci3qEDf1TJeg7CNCFqU9RvkQ=";pin-sha256="IlsUjvSKCiDJYyuVTifR07/qaIKCUn0ZK8z9mG1rAZ0=";pin-sha256="Rlef6668r6l11a8M2Ahf46PqK0Q4q+vnk/aRUCU+PeM=";max-age=5184000;report-uri="https://thaicyberpoint.report-uri.io/r/default/hpkp/enforce"';
 3. IIS – แก้ไขที่ Web.config
  <httpProtocol>
   <customHeaders>
   <add name="Public-Key-Pins" value="pin-sha256=&quot;pzel6nQW2KK7geOhEeaci3qEDf1TJeg7CNCFqU9RvkQ=&quot;;pin-sha256=&quot;IlsUjvSKCiDJYyuVTifR07/qaIKCUn0ZK8z9mG1rAZ0=&quot;;pin-sha256=&quot;Rlef6668r6l11a8M2Ahf46PqK0Q4q+vnk/aRUCU+PeM=&quot;;max-age=5184000;report-uri=&quot;https://thaicyberpoint.report-uri.io/r/default/hpkp/enforce&quot;" />
   </customHeaders>
  </httpProtocol>

เมื่อตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ลองทดสอบผ่านทาง SSL Server Test เพื่อดูผลว่าตัวทดสอบสามารถตรวจจับข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าได้หรือไม่

2016-06-10_013750

2016-06-10_150936

โดยหากเจอปัญหาค่าแฮชที่ตรวจสอบไม่ตรงตามขั้นตอนข้างต้น จะขึ้นข้อความตามด้านล่างนี้ บน Google Chrome และ Mozilla Firefox (อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละรุ่นที่ออกมาในอนาคต)

hpkp_test_chrome

รูปจาก What is Public Key Pinning / HPKP ? 

รูปจาก About Public Key Pinning 

ส่วนในกรณีที่ใช้การเขียนซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่อผ่าน API นั้น เราสามารถใช้การตรวจสอบในลักษณะนี้ ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อได้ด้วยการเขียนชุดคำสั่งตรวจสอบได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น Designing Evolvable Web APIs with ASP.NET – Chapter 15. Security โดยเราจะใช้ลักษณะ Trust on First Use ตามแบบเว็บเบราว์เซอร์ หรือจะใช้การบันทึกค่าแฮชของ TLS Certificate ไว้ในตัวซอฟต์แวร์ก็ได้ เพราะการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เราควบคุมสภาพแวดล้อมได้ หากบันทึกค่าแฮชไว้ภายในตัวซอฟต์แวร์ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่อง Trust on First Use ได้

อะไรคือความเสี่ยงของ Trust on First Use?

คำตอบคือ หากในครั้งแรกที่เข้าใช้บริการ เครื่องที่เข้าใช้งานได้รับข้อมูลที่เป็นค่าแฮชปลอมบน HTTP Header ไปก่อนแล้ว วิธีการนี้ก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้อีกต่อไปว่าจะเชื่อค่าแฮชชุดใดกันแน่ที่เป็นค่าแฮชจริง การใช้เทคนิค Trust on First Use จึงเป็นเพียงแค่ช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับคนใช้งานเบราว์เซอร์ทั่วไป

สุดท้าย ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 10/6/2016) มีเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome และ Mozilla Firefox รองรับ และหวังว่าจะมีเบราว์เซอร์ตัวอื่นๆ ในอนาคตที่จะเพิ่มเติมการตรวจสอบนี้เข้ามาในตัวเบราว์เซอร์ น่าจะช่วยให้เราให้บริการกับลูกค้าได้ปลอดภัยมากขึ้น รวมไปถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่พัฒนาจะใช้การจดจำค่าแฮชเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อช่วยป้องกัน และควบคุมการใช้ TLS Certificate ที่เราเป็นผู้รับผิดชอบเองจริงๆ ไม่ใช่เกิดจากการสวมรอย หรือออก TLS Certificate ที่ผิดพลาดจาก Certificate Authority ที่เราไม่ได้ใช้บริการอยู่

อ้างอิงจาก