การนำอีเมล์จาก Outlook Express 4.* , 5.* , 6.* เข้าสู่ Microsoft Office Outlook

การนำอีเมลจาก Outlook Express 4.* , 5.* , 6.* เข้าสู่ Microsoft Office Outlook

* ในที่นี้ใช้ Office 2003 แต่ขั้นตอนใน Version เก่าๆ ก็ไม่ต่างกันมากนัก และใช้ระบบ OS รุ่น Windows XP SP1

ไปที่ แฟ้ม ตามด้วยเมนู การนำเข้าและการส่งออก

จะได้หน้าต่าง ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก เรามาอธิบายทีละตัวเลยนะครับ

  • Export to a file เป็นการนำไฟล์ของ Microsoft Office Outlook ไปเก็บไว้ที่อื่น ซึ่งจะเป็นจำพวกไฟล์เมลต่างๆ นัดหมายและ ที่อยู่ของลูกค้าต่างๆของเราเอง
  • Import a VCARD .. เป็นการนำไฟล์ VCARD ซึ่งเป็นไฟล์ที่เป็นข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าให้มานำเข้าสู่ Contact list ใน Microsoft Office Outlook ครับ
  • Import an iCanlendar or vCanlendar file (.vcs) นำไฟล์ iCanlendar หรือ vCanlendar เข้า Microsoft Office Outlook (อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า เจ้าโปรแกรม iCanlendar กับ vCanlendar มันหน้าตายังไง ขอละไว้แล้วกันนะครับ)
  • Import from another program of file การนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้า Microsoft Office Outlook ซึ่งเป็นพวก * ACT! 2.0 Contact Manager for Windows, * ACT! 3.0 Contact Manager for Windows, * dBase, * ECCO 2.0, 3.0, 4.0, * Lotus Organizer 1.0, 1.1, * Lotus Organizer 2.1, * Lotus Organizer 97, * Schedule+ 1.0, * Schedule+ 7.0, * Sidekick 95, * SideKick for Windows 2.0, Personal Folder (.pst ซึ่งเป็นพวกไฟล์ของ Outlook ด้วย) , database files และพวก text ไฟล์ต่างๆ เช่น Comma Separated Values (MS-DOS), Comma Separated Values (Windows), Tab Separated Values (MS-DOS), Tab Separated Values (Windows) เป็นต้น
  • Import Internet Mail Account Settings คือการนำค่าพวก Account ที่เราเซ็ตไว้จากโปรแกรมอื่นๆ ในเครื่องเช่น Outlook Express , Eudora ฯลฯ เข้าโปรแกรม Microsoft Office Outlook
  • Import Internet Mail and Address คือการนำเอาพวกอีเมล ต่างๆ จากโปรแกรมอื่นๆ ในเครื่องเช่น Outlook Express , Eudora ฯลฯ เข้าโปรแกรม Microsoft Office Outlook (ซึ้งเราจะใช้เมนูนี้ครับ)

ให้คลิ้กที่ Import Internet Mail and Address ครับ

ให้เลือกว่าจะนำเมลจากโปรแกรมไฟล์ในเครื่องของเราและจะนำอะไรเข้ามาใน Microsoft Office Outlook บ้างครับ

ให้เลือกว่าจะให้แทนที่ข้อมูลที่ซ้ำในโปรแกรม Microsoft Office Outlook หรือว่าจะสร้างใหม่เลยแยกจากันหรือว่าไม่นำเข้าถ้าซ้ำครับ

  • ถ้ามันหาไม่เจอ มันจะมี Dialog Box ขึ้นมาครับว่าให้หา Folder ที่เก็บไฟล์ข้อมูลของเมล Outlook Express ครับ ซึ่งมันอยู่ใน “C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Identities\{75AFB5C0-8FE5-4C1D-B2C0-B2D89290FD0C}\Microsoft\Outlook Express” ซึ่ง User คือ ชื่อของเราที่อยู่ใน Windows ครับ และ 75AFB5C0-8FE5-4C1D-B2C0-B2D89290FD0C นั้นคือเล่นรหัส ซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละเครื่องครับ
  • แต่ถ้าระบบหาเจอก็จะ Import เข้ามาให้เลย ดังภาพด้านล่าง