ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (5)

จาก ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (4) ตัวความสัมพันธ์ระหว่าง model กับ controller นั้น เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม โดยถ้าเราจะกำหนด controller ต้องมี namespace หรือ prefix-name (ต่อไปจะเรียกว่า namespace อย่างเดียวครับ) ด้านหน้าเสียก่อน คือ

 1. class controller_< ชื่อ controller> extends Hmf_FlowController {
 2.     ....
 3. }

โดยให้ extends มาจาก FlowController ครับ

ส่วนของ model ก็เช่นกันครับ

 1. class model_< ชื่อ model> extends Hmf_LogicModel {
 2.     function __construct(){
 3.         parent::__construct();
 4.     }
 5.     ....
 6. }

(อันนี้คือ model แบบมาตรฐาน)

แต่เวลาเรียกเอา model มาใช้ใน FlowController ก็ใช้ method ‘getInstantModel’ ของ FlowController ครับ โดยใส่ชื่อ model ลงไป และเดี่ยวมันจะเติม namespace ให้เอง แบบนี้ครับ

 1. class model_user extends Hmf_LogicModel {
 2.     function __construct(){
 3.         parent::__construct();
 4.     }
 5.     ....
 6. }
 7.  
 8. class controller_user extends Hmf_FlowController {
 9.     function list($page = 1){
 10.        
 11.         $user = $this->getInstantModel('user');
 12.        
 13.         $out['data'] = $user->pagination($page, 5);            
 14.         $out['pagenav'] = $user->paginationLink(HttpPage::url('user','list'));
 15.        
 16.         return $out;
 17.        
 18.     }
 19. }

แต่ถ้า model_user ไม่มี หรือไม่ได้สร้าง class ไว้ ตัว getInstantModel มันจะไปสร้าง Instant ของ class ของ model นั้นแล้วให้ตัวมันมีคุณสมบัติแบบเดียวกับ class ของ model แบบมาตรฐานด้านบนนั้นแหละครับ พูดง่าย ๆ ก็คือถ้าหาไม่เจอ ก็สร้างให้เลย ส่วนใช้งานได้หรือไม่อีกเรื่องครับ โดย class ของ model แบบมาตรฐานมีคุณสมบติแบบเดียวกับ LogicModel เลยครับ

 1. class controller_user extends Hmf_FlowController {
 2.     function list($page = 1){
 3.        
 4.         $user = $this->getInstantModel('user');
 5.        
 6.         $out['data'] = $user->pagination($page, 5);            
 7.         $out['pagenav'] = $user->paginationLink(HttpPage::url('user','list'));
 8.        
 9.         return $out;
 10.        
 11.     }
 12. }

โดยตัวอย่างด้านบน ถ้าไม่มี model_user ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับ ซึ่งสะดวกมากในกรณีที่ใช้ class มาตรฐานทั่วไปครับผม

3 thoughts on “ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (5)”

 1. ดีขึ้น, post ก่อนผมเห็น ประโยค

  $albumlist = new albumlist();

  แล้วรู้สึกทะแม่งๆ, ตอนนี้เปลี่ยนเป็น getInstantModel แล้วดูดีขึ้น

 2. pphetra – ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมกำลังไล่ทำพวก class และ pattern พื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดก่อน ท่าทางงานนี้จะ late ไปกว่าที่ควรจะเป็นครับผม

 3. เมื่อก่อนเคยเขียน class เองบ้าง ต้องทำงานหนักพอสมควรสู้ๆ

Comments are closed.