ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (4)

ตอนนี้รอ Approve จาก SourceForge.net อยู่สำหรับ project นี้เพื่อเข้าไปใน SourceForge และใช้ SVN ที่นั้นเพื่อ commit source เอา เพื่อง่ายต่อการ contribute และ download ครับ

และตอนนี้เอา Doctrine ออกจาก lib มาตรฐานไปแล้ว ด้วยเหตุที่ทำงานช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยใช้ Zend_Db_Table แทน สำหรับการเอาใช้ใน LogicModel และเพิ่ม pagination ลงไป

ตัวอย่าง

Model

class albumlist extends LogicModel {
  function __construct(){
    parent::__construct();
  }
}

Controller

class controller_album extends FlowController {
  function list($page = 1){
    $albumlist = new albumlist(); // สร้าง albumlist ให้ทำการ map เข้ากับ table albumlist
    $out['data'] = $albumlist->pagination($page, 5); // แบ่งหน้าละ 5
    $out['pagenav'] = $albumlist->paginationLink(HttpPage::url('album','list'));
    return $out;
  }
}

View

{foreach from=$data item=row}
id: {$row->id}
{/foreach}

{$pagenav}

Output (1)

id: 1
id: 2
id: 3
id: 4
id: 5
[1] [2] [3] [4] TXT_PAGE_NEXT >

Output (2)

id: 6
id: 7
id: 8
id: 9
id: 10
< TXT_PAGE_PRIVOUS [1] [2] [3] [4] TXT_PAGE_NEXT >

อันนี้แค่ตัวอย่างครับ ยังมีการพัฒนาอีกหลายส่วน ครับ กำลังเร่งทำให้สามารถทำงานในระดับ production ได้ครับผม (เร่งสุดเท้าแล้วงานนี้)

1 thought on “ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (4)”

Comments are closed.