ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (3)

จากตอนที่แล้ว ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (2) ได้ปรับเปลี่ยนการ config จาก ini มาเป็น array ใน php แทนแล้ว ได้ทำการปรับ routing จากตั้งใน xml มาเป็น array ใน php เช่นกัน ทำให้ลดเวลาในการ parse ข้อมูลได้

เป็นแบบนี้ครับ

$Rounting['keywords'] = array(
  ':controller' => '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_\-]*', // Default
  ':action' => '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_\-]*' // Default
);

$Rounting['map'] = array(
  'login' => 'user/login',
  'userdetail' => 'user/detail',
  ':controller/:action' => null // Default
);

เหตุผลต่อมาในการทำแบบนี้เพราะ เราสามารถนำไปทำ cache ได้ง่ายขึ้นด้วยครับ

หลาย ๆ คนถามมาว่าทำไมเปลียนแปลงส่วน config ใหม่ ทั้ง ๆ ที่น่าจะดีอยู่แล้ว เหตุผลง่าย ๆ ก็คือลดการประมวลผลที่ไม่จำเป็นในการประมวลผลส่วนการตั้งค่าระบบไปซะ อีกอย่าง array ใน php ก็ทำความเข้าใจไม่ยากนัก ทำให้การปรับมาใช้ไม่ทำให้สวยความง่ายลงไปครับ

อาจจะทำ tools สำหรับ generate ตัว routing ด้วยก็ไม่ยากนักครับ

1 thought on “ความคืบหน้า PHP Hoffman Framework (3)”

 1. เข้ามาศึกษาครับ ตอนนี้ไม่ได้จับงานทางด้าน Programming เลย มัวแต่ไปดูระบบ

Comments are closed.