License ของ PHP Hoffman Framework

หลังจากนั่งหาตัว license ที่เหมาะสมกับ PHP Hoffman Framework ตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนั้นคือ GNU LGPL license ครับ

คุณมีสิทธิที่จะนำ Framework ตัวนี้ไปใช้กับ Software ของคุณ โดยไม่จำเป็นว่าซอฟท์แวร์ของคุณจะต้องเป็น Opensource Software แต่ถ้ามีการแก้ไขตัว Framework ในส่วนของ Hoffman เอง จะต้องทำการส่งการแก้ไขนั้นกลับสู่ผู้พัฒนาเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป (เพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อยอดโดยใช้ GNU LGPL จะไม่ผูกพันกับ GNU LGPL ไปตลอด (แตกต่างจาก GNU GPL) อาจจะนำไปใช้ร่วมกับ license อื่น ๆ ได้

CC-GNU LGPL
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของซีซี-กนู

2 thoughts on “License ของ PHP Hoffman Framework”

  1. อย่านี้สิ

    ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด
    สู้ด้วยแรงศรัทธา

    สู้ๆครับฟอร์ด

Comments are closed.