การใช้งาน JavaScript Form Validations

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม และ Download JavaScript Form Validations ได้ที่ http://www.javascript-coder.com/html-form/javascript-form-validation.phtml

1. ทำการแทรก

[CODE] [/CODE]

ไว้ก่อนหน้า </head>

2. สร้าง form โดยมีการตั้งชื่อ form ด้วย เช่น

[CODE]


[/CODE]

3. แทรกคำสั่งด้านล่างต่อไปนี้

[CODE] [/CODE]

โดยที่ myform คือชื่อของ form นั้นๆ

4. คำสั่งสำหรับตรวจสอบ form input ต่าง ๆ ใช้คำสั่งนี้

[CODE] [/CODE]

โดยที่

nameforminput คือชื่อของ form input ของเรา
validation คือคำสั่งที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้

 1. required หรือ req เป็นการตั้งให้ใส่ form input นี้เสมอ
 2. maxlen=??? หรือ maxlength=??? เป็นการตรวจสอบค่าที่ใส่ลงไปว่ามีจำนวนตัวอักษรได้ไม่เกินค่าที่กำหนด เช่น ไม่เกิน 25 ตัวอักษรก็ใช้คำสั่ง "maxlen=25"
 3. minlen=??? หรือ minlength=??? เป็นการตรวจสอบค่าที่ใส่ลงไปว่ามีจำนวนตัวอักษรได้ไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด เช่น ไม่เกิน 25 ตัวอักษรก็ใช้คำสั่ง "minlen=25"
 4. alphanumeric หรือ alnum เป็นการตรวจสอบค่าที่ใส่ที่ครอบคลุมทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 5. num หรือ numeric เป็นการตรวจสอบตัวเลข
 6. alpha หรือ alphabetic เป็นการตรวจสอบตัวอักษร
 7. email เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบอีเมล
 8. lt=??? หรือ lessthan=??? เป็นการตรวจสอบค่าของข้อมูลว่าต้องเป็นตัวเลข และมีค่าไม่เกินเท่าไหร่ เช่น ต้องการค่าที่เป็นตัวเลขและไม่เกิน 1000 ก็ใส่ "lt=1000"
 9. gt=??? หรือ greaterthan=??? เป็นการตรวจสอบค่าของข้อมูลว่าต้องเป็นตัวเลข และมีค่ามากกว่าเท่าไหร่ เช่น ต้องการค่าที่เป็นตัวเลขและมากกว่า 1000 ก็ใส่ "gt=1000"
 10. regexp=??? เป็นการสร้าง regular expression ตามรูปแบบอื่น ๆ เช่นต้องการให้ใส่ตัวอักษรได้ไม่เกิน 10 ก็ใช้คำสั่ง "regexp=^[A-Za-z]{1,20}$"
 11. dontselect=?? เป็นการตรวจสอบค่าใน selected input items ว่ามีการเลือกค่าไว้หรือเปล่า โดยกำหนดว่าค่าเริ่มต้นที่ห้ามเลือกคืออะไร เช่น selected input items กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 0 ที่มี label ว่า Select one นั้นหมายความว่าห้ามเลือก label Select one เพราะเป็นค่าเริ่มต้น เราจะกำหนดแบบนี้ "dontselect=0"

textalert ส่วนนี้เป็นใส่คำเตือนมีมีการตรวจสอบค่านั้น ๆ แล้วตรงตามเงื่อนไข จะได้เป็น

[CODE] [/CODE]

ตัวอย่างการใช้งานโดยรวมทั้งหมด

[CODE]

First Name
Last Name
EMail
Phone
Address
Country
 

[/CODE]

มันมาแล้ว The Windows Genuine Advantage !!! และของใหม่ Microsoft Update

วันนี้ตอนตี 5 ได้ลองเข้า Windows Update มีการให้ Download ตัวซอฟต์แวร์ Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)และมีระบบ Update ตัวใหม่ Microsoft Update ด้วย

โดยเจ้า Windows Genuine Advantage Validation Tools เป็นระบบตรวจสอบลิขสิทธิ์การใช้งาน Windows ของ Microsoft ซึ่งเคยเขียนไว้ใน blog แล้วใน ท่าทางจะต้องซื้อ Windows ซะแล้ว …… ใครที่จำได้ก็จะเข้าใจ แต่ใครยัง งงๆ ลองไปอ่านดูก่อน

Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)
The Windows Genuine Advantage Validation Tool enables you to verify that your copy of Microsoft Windows is genuine. The tool validates your Windows installation by checking Windows Product Identification and Product Activation status. After you install this item, you may have to restart your computer. Once you have installed this item, it cannot be removed.

Get help and support
http://support.microsoft.com

ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการ Update มันก็ตรวจสอบเครื่องเราทันที หุๆๆๆ สรุป

Validation Failure: Invalid Product Key

Why did it not validate?
The product key associated with your copy of Windows was never issued by Microsoft.

ซวยแล้วตรู Update ไม่ได้ !!!

ไม่เป็นไร อิๆๆ เรามีแผนสองอยู่แล้ว เพราะผมได้เตรียมมันเอาไว้ !?

นั้นคือ …. ??????!@#

CD-Key ลิขสิทธิ์แท้ ราคาไม่แพง (หรือเปล่า) แต่ด้วยว่าไม่อยากเปลี่ยน (ด้วยอารมณ์ขี้เกียจ) ตอนนี้ได้เปลี่ยน บอกไว้ก่อนนะครับ ผมไม่ให้นะ CD-Key ลิขสิทธิ์อ่ะ เดี่ยวโดน Block ผมจะแย่ ….

ตอนนี้ใครจะ Update Windows ก็คิด ดีๆ ก่อนเน้อ …… ;)

ต่อมา Microsoft Update เป็นระบบ Webservice ตัวใหม่ที่ผมว่าเอามาแทน Windows Update แน่นอนเลย เพราะว่าตัวนี้ฉลาดกว่ามาก เพราะว่ามัน Detect ระบบว่ามีซอฟต์แวร์ของ Microsoft ตัวใดบ้างที่ยังไม่ Update ….. น่าใช้ดี