เลิกใช้ µTorrent อย่าเป็นทางการ และหันมาใช้ Deluge แทน

เหตุผลคือ มันเป็น open source ทำให้มีการตรวจสอบโค้ดได้หน่อยว่ามันมีอะไรแอบไว้ไหม คือตอน µTorrent ก็ที โดนเอามาขุด bitcoin เล่นเอาเครื่องอืดไปเลย

โดยตัว Deluge มันรันแบบ Daemon และ CLI ได้ทำให้มันทำงานบนพวก Linux/Unix ที่ทำงานแบบ shell ล้วนๆ ได้สบายๆ ทำให้ตอนนี้เอามาทำงานบน raspberry pi ได้เหลือๆ

ซึ่งการที่มันแย่งส่วน Daemon ออกมา ทำให้มันทำงานแยกส่วนกันระหว่าง Daemon และ GUI ทำให้เราสั่งโหลดทิ้งไว้บน Daemon แล้วปิด GUI ไปได้เลย ทำให้กิน CPU/RAM น้อยกว่า แถม Daemon รันแบบ remote ได้ ทำให้เราสั่งงาน Daemon ต่างๆ ผ่านเครื่องอื่นๆ ได้ด้วย GUI

ทำให้ในตอนนี้ทดสอบใช้งานอยู่ด้วยการตั้งโหลดบน raspberry pi แล้ว mount NAS มาทำเป็น NFS (CIFS) เสร็จแล้วสั่งงานแบบ remote ให้ไปเซฟที่ NAS แทนบน local drive ก็ทำงานได้ดีงามมาก

2015-05-02_222006