การทำ Google Apps Zone file สำหรับ Bind9 และแก้ไขปัญหาอีเมลโดเมนตัวเองส่งเข้า Gmail (ที่ใช้ Google App) ไม่ได้

ตัว zone file ใช้แบบนี้ครับ

$TTL 86400
@    IN   SOA   ns.thinkpad.in.th. root.thinkpad.in.th. (
; dmn [thinkpad.in.th] timestamp entry BEGIN.
2009021300
; dmn [thinkpad.in.th] timestamp entry END.
8H
2H
4W
1D )
IN NS  ns.thinkpad.in.th.

@          IN TXT "v=spf1 ip4:222.222.222.222 include:gmail.com~all include:thinkpad.in.th~all ~all"
@          IN MX  1 aspmx.l.google.com.
@          IN MX  3 alt1.aspmx.l.google.com.
@          IN MX  3 alt2.aspmx.l.google.com.
@          IN MX  5 aspmx2.googlemail.com.
@          IN MX  5 aspmx3.googlemail.com.
@          IN MX  5 aspmx4.googlemail.com.
@          IN MX  5 aspmx5.googlemail.com.

_xmpp-server._tcp  IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
_xmpp-server._tcp  IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
_xmpp-server._tcp  IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
_xmpp-server._tcp  IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
_xmpp-server._tcp  IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.

_jabber._tcp    IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
_jabber._tcp    IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
_jabber._tcp    IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
_jabber._tcp    IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
_jabber._tcp    IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.

thinkpad.in.th.     A    222.222.222.222
ns       IN   A    222.222.222.222
mail      IN   CNAME  ghs.google.com.
www       CNAME      thinkpad.in.th.
ftp       CNAME      thinkpad.in.th.

ส่วนการแก้ไขปัญหาการที่อีเมลโดเมนตัวเองส่งเข้า Gmail (ที่ใช้ Google App) ไม่ได้  แต่ส่งเข้ากล่องเมลในเครื่อง Server ตัวเองแทน โดยผมใช้ Postfix เป็นตัวจัดการอีเมล ซึ่งต้องไปดู virtual_mailbox_domains (ของผมอยู่ที่ /etc/postfix/domains) ว่ามี domain ของเราอยู่ใน MTA list หรือไม่  ถ้ามีให้ลบออกไปครับ ไม่งั้นมันก็จะส่งอีเมลทั้งหมดของโดเมนดังกล่าวเข้าเครื่องตัวเองอยู่แบบนั้น เช่นเดียวกับบัญชีอีเมลด้วย โดยให้ดูว่าในบัญชีอีเมลของเรามีชื่ออีเมลในเครื่อง Server เราหรือเปล่า ถ้ามีก็ลบออกไปด้วยเช่นกัน ไม่งั้นมันก็จะส่งเข้าบัญชีอีเมลในเครื่องตัวเองเช่นกันครับ
ลองทำกันดูครับไม่ยาก ;P
งานนี้ต้องขอบคุณ @sugree มาก ๆ ครับ ไม่ได้อาจารย์นี่มึนไปอีกอาทิตย์แน่ ๆ