การทำ Google Apps Zone file สำหรับ Bind9 และแก้ไขปัญหาอีเมลโดเมนตัวเองส่งเข้า Gmail (ที่ใช้ Google App) ไม่ได้

ตัว zone file ใช้แบบนี้ครับ

 1. $TTL 86400
 2. @       IN      SOA     ns.thinkpad.in.th. root.thinkpad.in.th. (
 3. ; dmn [thinkpad.in.th] timestamp entry BEGIN.
 4.                          2009021300
 5. ; dmn [thinkpad.in.th] timestamp entry END.
 6.                          8H
 7.                          2H
 8.                          4W
 9.                          1D )
 10.                     IN NS   ns.thinkpad.in.th.
 11.  
 12. @                   IN TXT  "v=spf1 ip4:222.222.222.222 include:gmail.com~all include:thinkpad.in.th~all ~all"
 13. @                   IN MX   1 aspmx.l.google.com.
 14. @                   IN MX   3 alt1.aspmx.l.google.com.
 15. @                   IN MX   3 alt2.aspmx.l.google.com.
 16. @                   IN MX   5 aspmx2.googlemail.com.
 17. @                   IN MX   5 aspmx3.googlemail.com.
 18. @                   IN MX   5 aspmx4.googlemail.com.
 19. @                   IN MX   5 aspmx5.googlemail.com.
 20.  
 21. _xmpp-server._tcp   IN SRV  5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
 22. _xmpp-server._tcp   IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
 23. _xmpp-server._tcp   IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
 24. _xmpp-server._tcp   IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
 25. _xmpp-server._tcp   IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.
 26.  
 27. _jabber._tcp        IN SRV  5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
 28. _jabber._tcp        IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
 29. _jabber._tcp        IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
 30. _jabber._tcp        IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
 31. _jabber._tcp        IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.
 32.  
 33. thinkpad.in.th.         A       222.222.222.222
 34. ns              IN      A       222.222.222.222
 35. mail            IN      CNAME   ghs.google.com.
 36. www             CNAME           thinkpad.in.th.
 37. ftp             CNAME           thinkpad.in.th.

ส่วนการแก้ไขปัญหาการที่อีเมลโดเมนตัวเองส่งเข้า Gmail (ที่ใช้ Google App) ไม่ได้ แต่ส่งเข้ากล่องเมลในเครื่อง Server ตัวเองแทน โดยผมใช้ Postfix เป็นตัวจัดการอีเมล ซึ่งต้องไปดู virtual_mailbox_domains (ของผมอยู่ที่ /etc/postfix/domains) ว่ามี domain ของเราอยู่ใน MTA list หรือไม่ ถ้ามีให้ลบออกไปครับ ไม่งั้นมันก็จะส่งอีเมลทั้งหมดของโดเมนดังกล่าวเข้าเครื่องตัวเองอยู่แบบนั้น เช่นเดียวกับบัญชีอีเมลด้วย โดยให้ดูว่าในบัญชีอีเมลของเรามีชื่ออีเมลในเครื่อง Server เราหรือเปล่า ถ้ามีก็ลบออกไปด้วยเช่นกัน ไม่งั้นมันก็จะส่งเข้าบัญชีอีเมลในเครื่องตัวเองเช่นกันครับ

ลองทำกันดูครับไม่ยาก ;P

งานนี้ต้องขอบคุณ @sugree มาก ๆ ครับ ไม่ได้อาจารย์นี่มึนไปอีกอาทิตย์แน่ ๆ