ลาก่อน “ThinkPad แบบดั้งเดิม” ตอนนี้เจ้าตายแล้ว!!!

ไล่อ่าน The inside story of Lenovo’s ThinkPad redesign แล้วค่อนข้างรู้ทิศทางข้างหน้าแล้วว่า “กลุ่มผู้ใช้ ThinkPad ระดับ Loyalists คุณถูกทิ้งแล้ว”

Just north of 100 people were intimately involved in refashioning the ThinkPad line for the modern era, with varying research studies taking place in the United States, China, Germany, France, India, Mexico, Russia, Brazil and Japan. Instead of just plopping a few paid participants down and asking them to fill out a form detailing their ideal laptop, the company “shadowed” individuals to see how they actually used a machine. Only a small segment of each group were genuine ThinkPad loyalists — the rest were early adopters of consumer technology, as well as those ardently opposed to selecting a ThinkPad as their primary machine. After all, one’s biggest opponent often provides the most truthful revelations.

กล่าวโดย Jason Parrish, manager of Lenovo’s ThinkPad strategy and planning

ผมคงไม่มีเหตุผลใดต้องอินกับ ThinkPad อีกต่อไปครับ แค่จะมาบอกว่า

เลือกในสิ่งที่ถูกต้องและใช้มันเป็นเครื่องมือ อย่าอินกันมัน