วิถีแห่ง Developer vs Photographer #BCBK

จากการเป็น Developer มานานและถ่ายรูปมาได้เกือบๆ 4 ปี ได้สัมผัสและได้รู้ว่าความแตกต่างและการทำให้ชีวิตนั้นอยู่ตรงกลางนั้นยากแค่ไหน เมื่อวานจากงาน Barcamp Bangkhen 2 เลยได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คนที่สนใจได้ฟังกัน

สำหรับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่กล่าวถึงใน blog นี้ถือว่า exclusive content ใน session แล้วกันนะครับ ;P

Developer

  • นอนดึก เพราะอารมณ์ในเขียนโปรแกรมมาตอนดึก และตื่นสายเพราะนอนดึก และมักไม่ทันแสงอาทิตย์ยามเช้า และได้สัมผัสแสงอาทิตย์ยามเย็น
  • ใส่ใจรายละเอียดส่วนตัว หรือสิ่งที่ตัวเองกำลังสนใจ
  • ใช้ความรู้สึกจากภายนอกเป็นหลัก ใช้การอ้างอิงจากภายนอกเพื่อสนับสนุนความคิดตัวเอง
  • ไม่ชอบไปไหนมาไหน มักชอบอยู่กับที่
  • ตรรกะ ความคิด ผิด-ถูก

Photographer

  • ต้องตื่นเช้าเพราะแสงเช้าเป็นแสงสวย ดูอบอุ่น และชอบแสงอาทิตย์ยามเย็น เพราะดูสงบ ร่มเย็นและสวยงาม
  • ใส่ใจรายละเอียดภายนอก เน้นสิ่งที่ตัวเองกำลังจะถ่ายรูป
  • ใช้ความรู้สึกจากภายในเป็นหลัก มองเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกของสิ่งที่กำลังนำเสนอ
  • ชอบการเดินทาง ชอบท่องเที่ยว สัมผัสกับผู้คน ชอบพูดคุยและใส่ใจคนรอบข้าง
  • อารมณ์ ความรู้สึก สิ่งที่เห็น และสัมผัส

ชมภาพผลงานผมที่ www.flickr.com/photos/fordantitrust/collections/

ทิ้งท้าย

Open your mind, make fun with your photos

BarcampBangkhen 2 กลับมาแล้ว!!! (บาร์แคมป์บางเขน 2)

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ณ อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ 9.00 – 17.00 น.

http://www.barcampbangkhen.org/

What is Barcamp?

เป็นงานสัมมนานอกกรอบ คือเป็นงานที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบงาน ผู้พูด หรือผู้ฟัง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ “ผู้ร่วมงาน” ว่าจะจัดการอย่างไร โดยผู้ร่วมงานแต่ละคนเสนอหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ แล้วทุกคนก็ช่วยกันเลือกหัวข้อที่น่าสนใจขึ้นมาเอง แต่นิสิตนักศึกษาที่สนใจงานนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากช่องว่างระหว่างผู้ร่วมงานที่ห่างกันมาก หลายคนมองว่าผู้ที่มางาน Barcamp จะต้องมีความสามารถมากและตนเองไม่ได้มีความสามารถพอที่จะไปนำเสนออะไรให้ผู้อื่นฟังได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่เป็นความจริงแต่อย่างไร

กำหนดการ
09:00 – ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเสนอหัวข้อที่จะพูดพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมงาน vote หัวข้อที่อยากฟัง
09:15 – ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
09:30 – เริ่ม Session แรก
12:30 – พักรับประทานอาหารกลางวัน
17:00 – สิ้นสุด Session สุดท้าย