Royal Discourse @ Commencement Day @ NU

คนทุกคนที่ทำงานย่อมต้องการความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า แต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนนั้น จะต้องเกิดจากความรู้ความสามารถของตน มิใช่ได้มาด้วยการแก่งแย่งชิงดีหรือเบียดเบียนทำลายผู้อื่น บัณฑิตจึงต้องพยายามพัฒนาความรู้และความสามารถของตนอยู่เสมอ พร้อมกันนั้นก็ต้องผูกมิตรไมตรีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นให้แน่นแฟ้น แต่ละคนจะได้มีความรู้สนับสนุนกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้งานที่ทำดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จที่แท้และยั่งยืน จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจชัด และนำไปยึดถือปฎิบัติในการประกอบกิจการงานต่อไป

พระบรมราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ภาคบ่าย)

Pre-Commencement Day @ NU

 

ไม่ได้หายไปไหน แต่ไปรับปริญญาครับผม

รูปด้านล่างนี่วันซ้อมใหญ่ครับผม

P1040993 P1050276

โชว์ตัวกันหน่อย

 P1050361

อาจารย์ที่ปรึกษาครับผม ;)

P1050081

 

P1050072

ตอนดึกๆ ของคืนก่อนวันซ้อมใหญ่ครับ ที่หน้าคณะแฟนผมครับ

MySQL with Innodb Performance Optimization (1)

เป็น Slide PDF จากงาน OSDBCON 2006 เรื่อง Innodb Architecture and Performance (PDF)

เรื่องพวกนี้รวบรวมและอ้างอิงจาก http://www.mysqlperformanceblog.com

ผมตัดมาเฉพาะส่วนของการทำ Optimization เท่านั้นครับ เอาไว้ให้อ่านกันง่าย ๆ ผมจะพยายามอธิบายในแต่ละส่วนให้เข้าใจง่าย ๆ อีกทีนึง แต่ถ้า Slide อันไหน มันมีความอยู่ในตัวเองพออยู่แล้วจะไม่อธิบายเพิ่มเติมครับ

Do not use defaults

 • Default settings are for toy databases
  • 8MB buffer pool, 10MB logs size
  • Not enough for any serious load
 • Innodb is affected by buffer sizes much more than MyISAM
  • Advanced caching
  • Synchronous IO

Sizing Buffers

 • innodb_buffer_pool_size
  • Typical value 60-80% of memor (If Innodb is only your storage engine)
 • key_buffer_size
  • May be still needed for temporary tables
  • Some 32MB is enough
 • log_buffer_size
  • 4-8MB is enough for most cases

ในส่วนของ Slide ทั้ง 2 หน้านี้จะพูดถึงเรื่องของ defaults config ของ MySQL ที่เมื่อลงแล้วจะได้มา โดย buffer pool เนี่ย มันไม่พอต่อความต้องการแน่ ๆ โดยตัว buffer pool เหมือนถังน้ำบนดาดฟ้าตึกที่ให้การไหลน้ำของอาคารนั้นไหลอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอ แต่ถ้า buffer pool เล็กเกินไป จะทำให้ข้อมูลส่งและรับไม่สมดุลกัน เวลามีการ query ข้อมูลใหญ่ ๆ ออกมาตัว client จะรับไม่ทัน (หลาย 10MB หรือ หลาย GB) รวมไปถึงในกรณีที่ส่งข้อมูลออกไปไม่ทัน เมื่อมีการโหลดข้อมูลหลาย ๆ connection และหลาย ๆ transaction ในกรณีนี้ต้องปรับให้สมดุลกัน

Sizing Log Files

 • Larger log files – better performance
  • Reduces amount of flushes needed
  • Increases recovery time
 • Use log files which give you recovery time you need
  • Combined size about 1GB is reasonable value
 • Resizing is a bit complicated
  • Removing old log files so new ones are created

ขนาดของ log file ไม่ควรใหญ่มาก ลบมันออกไปซะบ้าง เพราะมันจะมีผลเวลาเราต้อง recovery ตัวฐานข้อมูล log เก่า ๆ ที่ไม่จำเป็น (จริง ๆ) ก็ลบมันซะครับ

Optimizing IO

 • Avoid Double Buffering
  • Same data cached in OS cache and buffer pool
   • Waste of memory
  • Innodb cache is much more efficient
  • Use unbuffered IO
 • Linux
  • innodb_flush_method=O_DIRECT
  • May slow things down write performance

Optimizing Commits

 • ACID Commits require flush to the disk
  • Expensive, limited to 100-250/sec uncached
  • RAID with battery backup cache can improve dramatically (1000/sec+)
 • Group commit broken in MySQL 5.0
  • Unless you disable binary log and sacrifice recovery from backup
 • innodb_flush_log_at_trx_commit=2

Other Variables

 • innodb_additional_mem_pool_size
  • Used for data dictionary and other data
  • Automatically increased as needed
  • Do not set too high, avoid memory waste
 • innodb_thread_concurrency
  • Limit number of Threads running in kernel
  • 2*(NumCPUs+NumDisks) – in theory
  • Optimal may be much smaller in practice

กำหนด innodb_additional_mem_pool_size ให้พอดี ไม่ต้องเยอะมาก เพราะมันเป็นแค่ที่เก็บ data dictionary เท่านั้น ส่วนของ innodb_thread_concurrency ไว้กำหนดจำนวน Thread สำหรับทำงานกับ Innodb ให้ไม่เกินกว่าที่ควรจะเป็น มีสูตรคำนวณคือ 2 * (NumCPUs+NumDisks)

innodb_file_per_table

 • Use its own tablespace for each table
 • System tablespace is still used for undo segments and metadata
 • Easier to backup, reclaim space
 • Performance effect varies
 • Problems with very large number of tables
 • Less tested than default configuration

กำหนด innodb_file_per_table ซะ เพราะมันจะช่วยแบ่ง tablespace ที่เป็นไฟล์ ibdata1 ใหญ่ ๆ เป็นก้อนเดียว ยิ่งฐานข้อมูลใหญ่เท่าไรไฟล์ tablespace ก็ใหญ่เท่านั้น คราวนี้มันจะตัดแบ่งไฟล์ออกมาเป็นแบบเดียวกับ MyISAM ที่จะมีไฟล์ *.MYD เป็นไฟล์ข้อมูล ถ้าเป็น innodb แบบ innodb_file_per_table จะเป็นไฟล์ *.ibd แทน โดยเหมาะกับ File-System บางแบบ ที่ไม่สามารถรองรับไฟล์ใหญ่ ๆ ได้ (เช่น FAT32 ที่รองรับไฟล์ 1 ไฟล์ได้ไม่เกิน 4GB) และช่วยให้การ Backup ง่ายขึ้นด้วย แต่ก็แลกกับจำนวนไฟล์ที่เยอะแบบบ้าเลือดแบบเดียวกับ MyISAM แต่สำหรับผมแล้วคุ้มมากกว่า เพราะถ้าไฟล์ table space ไฟล์หลัก ที่มีไฟล์ไฟล์เดียวเสีย ข้อมูลทั้งหมดหายเกลี้ยง ๆ แต่การทำ per_table กลับช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ลงไปได้เยอะ แถมลดเวลาการ recovery และ repair ไฟล์เวลาเกิดปัญหาด้วยครับ

ตอนต่อไปเราจะมาต่อกัน ยังมีอีกเยอะเลย ครับผม ;)

ติดตั้ง SVN Server บน Windows ภายใน 10 นาที

เป็น entry ที่อยู่ใน Draft นานเป็นอันดับต้น ๆ (เกิน 1 ปีแน่  ๆ) แต่จนแล้วจนรอด มันรกหูรกตาเลยเอามาปัดฝุ่นเขียนเพิ่มเติม และเอาออกมาสักทีนึง

ใครไม่รู้ว่า SVN คืออะไรก็ตามไปอ่าน entry เก่าได้ที่นี่

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนในการติดตั้ง (เวลาดาวน์โหลดไม่นับรวมเวลาในการติดตั้ง) คือ SVN Server ซึ่งเป็นตัวจัดการไฟล์ที่เรานำมาใส่ใน Store ของมัน และ SVN Service เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ที่นำ SVN Server เข้าไปอยู่ใน Services list ของ Windows เพื่อให้ตัว SVN Server ทำงานในระดับ Background Application และสามารถสั่งให้ SVN Server ทำการเริ่มการทำงานทั้งแต่เปิดเครื่องผ่าน Services ของ Windows เองได้อย่างง่าย ๆ

SVN Service

Summary : Runs svnserve as a Windows service (requires .NET Framework 1.1)

Category : libraries

License : GNU General Public License

Owner(s) : ricos, sclerose

การติดตั้งทั้งหมดอ้างอิงบน Windows XP Professional

 1. ดาวน์โหลด SVN Server ได้จาก http://subversion.tigris.org/ และดาวน์โหลดตัว SVN Service จาก http://svnservice.tigris.org/ 
 2. ติดตั้ง SVN ลงใน c:\svn\ หรือ directory ใด ๆ ที่ต้องการก็ได้ (ใน entry นี้อ้างอิง c:\svn\ ครับ)
 3. ทดสอบว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่าก็เปิด Commnand Prompt(พิมพ์ cmd ที่ Start > Run)
 4. ไปที่ c:\svn\bin (พิมพ์ cd c:\svn\bin)
 5. พิมพ์ svnadmin เพื่อทดสอบดู
  ถ้าขึ้นว่า “svnadmin.exe – Unable To Locate DLL”
  ให้ติดตั้ง Visual C++ 6.0 VCREDIST.exe โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่ ถ้าสั่งให้ทำงานแล้วไม่มีปัญหา ก็ทำการทดสอบส่วนของ svnserve.exe เพื่อทดสอบว่าสามารถสั่งให้ SVN Server ทำงานได้หรือไม่
 6. พิมพ์ svnserve -r d:\svndatarootdir
  โดยที่ svndatarootdir คือ directory ที่ใช้สำหรับเก็บ repository ทั้งหมดของ svn ของเรา
 7. ถ้าใช้คำสั่งในข้อ 6 แล้วไม่มีปัญหา ให้ปิด Commnand Prompt แล้วติดตั้ง SVN Service
 8. ทำการเรียก SVNService Administration

  2007-12-08_052919

 9. แล้วทำการตั้งค่าดังนี้

  2007-12-08_051949 
  – ช่อง SVN Binary Path ให้ชี้ไปที่ c:\svn\bin ที่เก็บตัว binary file ของ svnserve.exe
  – ช่อง Repository Path ให้ชี้ไปที่ svndatarootdir หรือที่เก็บ directory ของ repository ทั้งหมด (ในตัวอย่างเป็น d:\svn)
  – Listen Host อันนี้กำหนด IP หรือ Hostname สำหรับใช้ติดต่อเข้ามา ซึ่งถ้าใช้คนเดียวก็กำหนดเป็น localhost ไปครับ
  – Listen Port กำหนด Port ที่เข้าใช้ SVN Server แนะนำให้ใช้ Port 3690 ไปเลยครับผม เพราะเป็น Port มาตรฐานของ SVN Server อยู่แล้ว
  – กด Save และ Close ปิดไปครับ

 10. เข้าไปทั้งค่า Service เพิ่มเติมที่ Service ของ Windows ได้ที่ Administrative Tools (ถ้าหาใน Start ไม่เจอให้ไปที่ Control Panel และไปที่ Administrative Tools ก็ได้)

  2007-12-08_053608

 11. ไปหา Name ที่ชื่อว่า SVNService แล้วดับเบิ้ลคลิ้กเรียก SVNService Properties ขึ้นมา

  2007-12-08_053739

 12. แล้วตั้งค่าที่ Startup type เป็น Automatic เพื่อให้เมื่อเปิดเครื่องมาให้ SVNService ทำงาน แล้วตัว SVNService จะไปเรียก svnserve พร้อมตั้งค่าตามที่เราตั้งไว้ใน SVNService Administration มาให้ แล้วกดปุ่ม Start เพื่อให้ SVNService ทำงาน

  2007-12-08_053928

 13. ถ้าทุกอย่างราบรื่น ตอนนี้เราก็จะได้ SVN Server ขึ้นมาทำงานแล้ว

ต่อไปเป็นส่วนของการทดสอบ และตั้งค่า Repository และ SVN Server ที่เราติดตั้งว่าทำงานปกติหรือไม่

 1. ให้ดาวน์โหลด TortoiseSVN (A Subversion client, implemented as a windows shell extension.) มาติดตั้ง
 2. สร้าง directory ใหม่ใน d:\svn หรือที่เก็บ repository ทั้งหมด

  2007-12-08_054836 

 3. ทำการสร้าง Repository ใหม่

  2007-12-08_054927

 4. แล้วเลือก Native filesystem

  2007-12-08_055011

  2007-12-08_055035

 5. เราจะได้โครงสร้าง Directory ทั้งหมดภายใน d:\svn\test ดังภาพนี้

  2007-12-08_055133

 6. ทดสอบว่า test repository ของเราทำงานได้หรือไม่ก่อน
 7. คลิ้กขวาที่ Desktop แล้วเลือก TortoiseSVN แล้วเลือก Repo-browser

  2007-12-08_054536 

 8. แล้วพิมพ์ URL ดังรูปนี้

  2007-12-08_055623
   

 9. แล้วเราจะได้หน้าต่างของข้อมูลภายใน test repository แบบด้านล่าง (ว่าง ๆ เพราะไม่มีอะไรอยู่ภายใน) ถ้าได้ดังรูปด้านล่างนี้และ expanded ตัว list ออกมาได้โดยไม่มีการแจ้ง error ใด ๆ ถือว่า SVN Server ทำงานได้สมบูรณ์แล้ว

  2007-12-08_055641

สำหรับตอนต่อไป (คราวนี้สัญญาว่าจะลงให้เร็วที่สุดแน่ ๆ) จะเป็นการกำหนดค่า ต่าง ๆ ในการเข้าใช้งานเช่น username/password สำหรับเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงระบบสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละ user ที่เข้ามาใช้ด้วยครับ

วันนี้ขอไปนอนก่อนหล่ะครับ ;)

[Update 11/12/2007]

อ้างอิงจาก