Slide “PHP Performance with APC + Memcached” ที่นำเสนอในงาน Barcamp Bangkok 3

4 thoughts on “Slide “PHP Performance with APC + Memcached” ที่นำเสนอในงาน Barcamp Bangkok 3”

  1. คุณ Ford AntiTrust ทำเรื่อง PHP tuning อยู่หรอคะ เก๋ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยแต่ถึงเวลาต้องทำแล้ว เดี๋ยวเก๋จะดู slide ของคุณนะคะ แล้วถ้ามีอะไรสงสัยจะถามค่ะ หรือถ้าคุณมี resource ดีๆ ก็บอกเก๋ด้วยนะคะ เก๋เคยอ่านเรื่อง memcached มานิดหน่อยแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ตอนนั้นมีเวลาทำน้อยมาก ยังงัยก็แนะนำด้วยนะคะ ตอนนี้โปรแกรม PHP ที่ใช้งานที่บริษัทมันช้ามากๆ เลยอ่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  2. มีเรื่องจะถามนิดนึงอ่ะค่ะ
    ก่อนเก๋จะทำ PHP tuning เก๋อยากลง profiler ไว้เช็ค performance ก่อน จะได้เปรียบเทียบก่อนและหลังทำการ tuning
    ตอนนี้พยายามลง xDebug อยู่ แต่ไม่ค่อยเข้าใจการทำงานของมันเท่าไหร่ พอลงเสร็จแล้วไม่รู้จะใช้ยังงัย มันมีการใช้ผ่าน eclipse และใช้ผ่านตัว GUI ของมัน เช่น WinCacheGrind เก๋สงสัยว่า เราต้องลง GUI มันบนเครื่องเดียวกับ server ที่ต้องการ test หรือเปล่า? แล้วถ้าไม่ใช้ผ่าน GUI จะทำยังงัยได้บ้าง? ไม่เข้าใจจริงๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Comments are closed.