Live @ MSDN – Thailand REMIX 2007

10.25 – จากบริเวณห้องบอลรูม โรงแรมแชง-กรีล่า กรุงเทพฯ

ผมมาสายเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าอ่อนนุชดันขัดข้องเลยมาสายซัดไป 10 โมงกว่า ๆ กว่าจะได้เข้ามาลงทะเบียน และได้ข้อมูลเบื้องต้นจากแฟ้ม และกรอกแบบสอบถามเพื่อรับแผ่น DVD Microsoft Visual Studio 2008 beta 2 ซึ่งตอนที่มาถึงนั้น keynote ช่วงเช้าก็เสร็จสิ้นไปแล้ว เลยรอในส่วนของการสมันาและ word-shop แบบแยกห้องอีกที โดยผมเข้าไปในส่วนของ web-developer ซึ่งน่าจะมีการ review และ hand-on ในส่วนของ SilverLight ครับ

11.00 – จากห้องบอลรูม (Web Development, Building Rich Web Experiences Using SilverLight and JavaScript for Developers) โรงแรมแชง-กรีล่า

REMIX 07 - 1

REMIX 07 - 2

11.00 – ตอนนี้อยู่ในส่วนของ Section Web Developerment โดยพูดถึงส่วนจุดเริ่มต้นและจุดประสงค์ของ SilverLight

11.05 – สามารถทำ Cross Browser และ Cross Platform ได้โดยตอนนี้สนับสนุน Browser Internet Explorer (แน่นอนของ Microsoft), Mozilla Firefox และ Safari (Opera ยังมีปัญหานิดหน่อย)

11.06 – สามารถสร้าง user interface โดยใช้ลักษณะรูปภาพแบบ Vector
– สามารถเล่นไฟล์มีเดียต่าง ๆ ได้
– โดยจะได้ลักษณะภาพเคลื่อนไหว และ effect ต่าง ๆ โดยที่จะรองรับทั้งรูปภาพ(Vector และ Raster) และไฟล์ Video

11.07 – คำถามที่มักถูกถามถึงก็คือ SilverLight คือ Flash clone ? คำตอบคือ “มันเป็นอีกระดับของ Flash และการพัฒนาอีกขั้นของ VML (Vector markup language) ที่ทำขึ้นโดย Microsoft”

11.08 – โดยที่ SilverLight เป็o platform สำหรับวาดรูปภาพแบบ vector, การส่งข้อมูลแบบ Rich media content และ user experience โดย animation, interactive interface ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ทำได้เช่นเดียวกับ Flash (แนว ๆ ว่าทำได้เหมือน Flash นั้นแหละ !!!)

11.10 – ความละเอียดใน media แบบ video คือ 1280×720 รองรับระดับ HD, WMV, VC-1 (H.264), โดย WMV จะเป็น container โดยที่จะใช้ WMV เองหรือจะใช้ VC1 + WMA Track ก็ได้ รวมไปถึงไฟล์เสียงก็ใช้ WMA หรือ MP3 ก็ได้
– โดยที่รองรับทั้ง Live Streaming หรือ On-Demand Content
– ไฟล์เสียงนั้นทำงานได้ในระดับ CD Quality ที่ 64kbps, Radio ที่ 32kbps และ HD Video Content at 2Mbps

11.12 – Demo Audio Quality, Video Quality (ตอน Demo รู้สึกว่าจะมีการผิดคิวไปหน่อย -_-‘ เสียงไม่เหมือนต้นฉบับ เรียกเสียงฮาได้ดี)

11.18 – Basic concept ของ Rich Internet Application

11.20 – เปรียบเทียบระหว่าง Technical อื่น ๆ เช่น JavaScript + DOM และ Flash/Flex

11.25 – Demo การสร้าง SilverLight สำหรับเล่นไฟล์ media บนเว็บด้วย Visual Studio 2008 beta 2 (Orcas)

11.30 – Hosting Environment, ไม่จำเป็นต้องลง .NET บน Web Server, โดยที่ Web Server นั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่ IIS, Apache, Tomcat, Lighttpd ฯลฯ

11.45 – Platform convergence – รองรับ Web Browser แทบทุกตัว (อันที่ได้บอกไว้ข้างต้น) โดยที่ตัว runtime มีขนาดประมาณ 2MB

11.48 – SilverLight 1.1 กำลังมา (Wow !!!)

11.49 – ปัจจุบัน !!! สามารถเขียนได้ด้วย C# และ VB.NET และในอนาคตนั้นก็เขียนได้ด้วย IronRuby และ IronPython

11.50 – Better performance และปัจจุบันมีคนเขียน SilverLight เพื่อสร้าง 3D Action Games. ได้แล้ว (ทั้ง ๆ ที่ตัว release ต่อไปจะมี API เืพื่องานนี้โดยเฉพาะ และง่ายกว่า)

11.55 – ความสามารถใหม่ ๆ ใน SilverLight 1.1 ได้แก่
– Control Framework, Full keyboard and mouse system
– Standard control built-in, template and style (เหมือนกับ WPF)
– Layout System
– Data binding feature.

13.20 – จากห้องบอลรูม (Web Development, Using Visual Studio Codename “Orcas” to Design and Develop Rich AJAX Enabled Web Sites) โรงแรมแชง-กรีล่า

13.25 – อะไรคือ Visual Studio 2008 ?

13.30 – IDE Demo

13.31 – IDE Improvement demo
– Transparent Intellisense Mode (ใช้ Crtl Key ทำ Transparent ใน Intellisense เพื่อให้มองเห็น code ด้านหลังได้)
– VB Intellisense Filtering (Filter-out ตัว method ออกไปให้เหลือเฉพาะช่วงที่เราพิมพ์เท่านั้น)
– Organize Using (ทำการ Filter ตัว ‘Using’ ว่าในแต่ละไฟล์ใช้หรือไม่ใช้ และทำการลบตัวที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้การ Using นั้นน้อยลง และลดความซับซ้อนของ Code ด้วย)

13.40 – Multi Target Support demo
– Backward Compatible to .NET 2.0 (ไม่สนับสนุน .NET 1.0/1.1 เพราะว่า Architecture หลักนั้นแตกต่างจาก 2.0 เยอะเกินไป)
– Switch between Compatible (มีส่วน filter template project ว่า template project ไหนบ้างเหมาะสมกับ .NET ในแต่ละ version)

13.50 – LINQ (Language Integrated Query) Interface demo โดยตัวภาษาจะมีการเขียนคล้าย ๆ กับการดึงข้อมูลในภาษา SQL เพียงแต่มันสามารถสลับตัว DBMS ไปมาได้ระหว่าง SQL Server, Access หรือ XML ส่วน Oracle นั้นคาดว่าจะออกเร็ว ๆ นี้ ทำให้เข้าถึงข้อมูลใน DBMS ได้หลากหลายมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง code ภายในแต่อย่างใด

14.00 – Web Designer Enhancements – อันนี้คล้าย ๆ กับ Adobe Dreamweaver ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ประมาณว่าร้อง เฮ้ยยย !!! ได้เลย เพียงแค่มันเอาไว้เขียนกับงานที่ต้องเอา C# หรือ VB.NET มาใช้งาน ทำให้สะดวกมากขึ้นในการทำให้เว็บนั้นสวยขึ้น โดยที่มีระบบ Masterpage (คล้าย ๆ กับ Template/Themes ั้นแหละครับ) เพียงแต่มันถูก build-in มาเลย

14.05 – JavaScript object type filter/detector และ debugger ที่ build-in มาใน IDE
– โดยเป็นตัว debugger สำหรับ JavaScript ตัวนี้ ok มากสำหรับในกรณีที่เราต้องยุ่งกับ JavaScript เยอะ ๆ
– เมื่อเราสร้าง object ใน JavaScript แล้ว ตัว IDE จะ detect object type ว่าเป็นแบบไหน แล้วจะ filter method ให้เหมาะสมกับ object type นั้น ๆ เวลา Intellisense ขึ้นมาทำให้ไม่สับสนว่า method ไหนใช้ได้บ้าง
– ระบบ Detect Method ที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นมา เมื่อเราเขียน class ของ JavaScript ซึ่งก็แนว ๆ เดียวกับ C# และ VB.NET นั้นแหละ เพียงแต่คราวนี้ลงมาเล่นที่ตัว JavaScript ซึ่งเป็น Dynamic Type Language (น่าจะเป็นหนูทดลองยาของ Microsoft ในการสร้าง IDE ที่ทำงานกับ Dynamic Type Language ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Python และ Ruby และคาดว่าจะรวมถึง PHP ด้วย)
– ระบบ Debug JavaScript แบบ real-time และ mark ไว้เลยว่าตรงไหนมีปัญหา (ตัว debug มันคล้าย ๆ กับ Firebug ใน Mozilla Firefox)

14.07 – Testing Improvement (Web-site stress test and Web performance test) ส่วนใหญ่ก็เหมือน ๆ กับของค่ายอื่น ๆ เพียงแต่มีตัว Summary บอก Project manager ว่า code มีประสิทธิภาพแค่ไหน

14.45 – จากห้องบอลรูม (Web Development, Developing ASP.NET AJAX Controls with Silverlight) โรงแรมแชง-กรีล่า

14.48 – Using ASP.NET Control and AJAX

14.50 – Demo

15.00 – พูดถึงการ Control ตัวไฟล์ Video โดยใช้ตัว Control ของ ASP.NET เอง

15.00 – พูดถึงการแสดง Subtitle ที่มีอยู่ในตัวไฟล์ Video มาโชว์ใน tag HTML ทั่วไปแทนให้แสดงภายในไฟล์ Video โดยใช้ตัว Control ของ ASP.NET เอง

15.15 – 16.00 – พูดถึงการ Implement ซึ่งก็เอา ASP.NET มาสร้าง AJAX ซึ่งก็เป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่ต่างกับภาษาอื่น ๆ เช่น PHP เป็นต้น ซึ่งการสร้าง Control ของ AJAX นั้นซัอนพอสมควรครับ ซึ่งตรงส่วนนี้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดมากเพราะลงในระดับ Coding ของ ASP.NET และ SilverLight build-in ที่อยู่ภายใน Visual Studio 2008 นั้นเอง


REMIX 07 - 9
Agenda

REMIX 07 - 5
Track 1 – Web Development

REMIX 07 - 6
Track 2 – Web Design

REMIX 07 - 3
Ramp-up เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลสื่อสำหรับการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

REMIX 07 - 4
Hand-on Lab

REMIX 07 - 7

REMIX 07 - 8
ร้านค้าขายหนังสือของ Microsoft Press ในงาน ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ Visual Studio 2005 และ SQL Server 2005 เกือบหมด

10 thoughts on “Live @ MSDN – Thailand REMIX 2007”

 1. น่าเสียดายจังเนอะ รถไฟฟ้าไม่น่ามีปัญหาเลย อุตส่าตื่นเช้า น่าสงสารจิงๆ

 2. เอาแผ่น DVD Microsoft Visual Studio 2008 beta 2 มาแบ่งกันเล่นเลยน่ะ
  อยากลอง Web Designer Enhancements ที่บอกคล้าย ๆ กับ Adobe Dreamweaver น่ะ รวมทั้ง SilverLight
  SilverLight คือ Flash clone ใช่เลย แต่เราว่ามันทำดีกว่าflash มากเลย
  VML (Vector markup language) ที่ทำขึ้นโดย Microsoft มันแนวเดียวกับ SVG ปล่าวว่า

 3. Web Designer Enhancements อยากลองด้วย เอามาให้ลองมั้งจิ อิอิิอิ

 4. เป็นข้อมูลที่ดีมากเลย เก็บรายละเอียดได้ดีนะ แล้วมีเวลาทานอะไรบ้างมั้ย เล่นถ่ายรูปมาให้ดูถึงตอนพักทานอาหารเลย ลูกผู้ชายตัวจริง!!!! ว่างๆ แนะนำรายละเอียดให้บ้างนะ..นะ…นะ

 5. เรื่อง SilverLight นี่คาดว่า ผมคงต้องมีเวลาว่าง ๆ หล่ะครับ ตอนนี้งานยุ่งมาก ๆ T_T อยากแบ่งร่างมาจริง ๆ

 6. เข้ามาอ่านเก็บความรู้นะครับ สนใจเรื่อง SilverLight เหมือนกันครับผม

Comments are closed.