Now !!! WordPress 2.3

ตอนนี้ upgrade ตัว blog เป็น wordpress 2.3 แล้วครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เล่นซะหมดแรงเหมือนกัน เพราะว่ามีเรื่องที่มัน conflict เยอะ ๆ มาก ๆ ตั้งแต่

  • Theme K2 ที่ใช้นั้นไม่ support เต็มที่ ทำให้ต้องโหลดตัว RC1 มาใช้แทน
  • ทำการ backup ข้อมูลก่อนทำการ upgrade เสมอ
  • สำหรับผมทำการลบ code เก่า ๆ โดยลบ wp-admin และ wp-include ออกไปทั้งหมด (ยกเว้น wp-includes/images เท่านั้น) ส่วนตัวอื่น ๆ ไม่ได้ลบโดยเฉพาะ wp-content นี่ห้ามลบเด็ดขาด
  • Convert Tag จาก Ultimate Tag Warrior มา builid-in Tag และทำการหน้ารวม Tag และ Tag Could ที่ต้องมาไล่หา manual ใน developer forum ของ WordPress และการ convert มานั้นแสนง่ายเพราะมี Tools สำหรับ Convert อยู่แล้ว โดยไปที่ Manage -> Import และเลือกว่าเราใช้ Tag engine ตัวไหน ระบบจะ detect และ import ให้เรา โดยทำตามขั้นตอนเพียง 4-5 ขั้นตอนเท่านั้น (สำหรับ Ultimate Tag Warrior)
  • แก้ไข plug-in Google Sitemap ไม่ให้มัน detect categories เพราะ Database Schema ที่ตัว plug-in ตัวนี้อ้างอิงอยู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลายส่วน ทำให้ plug-in ที่มีการอ้างอิงกับ Database Schema เก่า ๆ มีปัญหาไปด้วย ซึ่งรวมถึงตัวอื่น ๆ ด้วยแนะนำให้ตรวจสอบก่อนทำการ upgrade ครับ
  • ตอน upgrade Database นี้ Error หลายส่วน ทำให้ลิงส์ใน Blogroll มีปัญหากับตัว Link Categories ทำให้มัน หายหมดต้องไล่แก้ไขใหม่หมดเลย T_T
  • ระบบ Categories หลักใช้งานรวมกับระบบ Tags ทั้งหมด (ไม่ได้แยกกันอีกต่อไป) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Term และใช้ตาราง wp_blog_term_relationships เป็นตัวเชื่อมเอา โดยการแยกระหว่างตัวไหนเป็น Categories, Link Categories หรือ Tags อยู่ที่ wp_blog_term_taxonomy และ field ชื่อ taxonomy โดยที่ผมสังเกตตอนนี้แยกเป็น 3 ส่วนคือ post_tag, link_category และ category ส่วนพวกคำที่เป็น term ต่าง ๆ ถูกเก็บรวมกันไว้ที่ wp_blog_terms ทั้งหมด
  • จากที่ทดสอบดูระบบเร็วขึ้นพอสมควรเลย ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า

เดี่ยวว่าง ๆ มาเล่าต่อนอนก่อนครับ พรุ่งนี้ไปงาน MSDN Thailand REMIX 07 ครับ (ลางาน 1 วันเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ)

ไปหล่ะครับ ;)