การเตรียมตัวสำหรับเข้าร่วมงาน Windows 8 Camp

เรียน ผู้เข้าร่วมงาน Windows 8 Camp รอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่ทางบริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน Windows 8 Camp ซึ่งเป็นการอบรมการพัฒนา Metro Style Application ขึ้นระหว่างวันที่23-25 มีนาคม 2555 เป็นระยะเวลา 3 วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับ นักพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Developer) และจะมีการฝึกเขียนโปรแกรมตลอดทั้ง 3 วัน และงาน Windows 8 Camp นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ดังนั้น ทีมงานจะอนุญาติให้เข้างานได้เฉพาะ ผู้ที่ติดตั้ง Windows 8 Consumer Preview และ Visual Studio 11 beta (และเปิด Visual Studio 11 Beta ในขณะที่มีการเชื่อมต่อ Internet อย่างน้อย 1 ครั้ง) มาก่อนแล้วเท่านั้น

ทีมงานผู้จัดงานครั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการเข้าอบรมให้กับ

1. ผู้ที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมงาน Windows 8 Camp (email ฉบับนี้ได้ส่งถึงผู้ที่มีชื่อและได้รับการยืนยันในระบบถูกต้องแล้วเท่านั้น)

2. ได้มาแสดงตนเข้างานในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลาระหว่าง 7:30 น. ถึง 9:00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารนานาชาติ ชั้นที่ 2 อาคารนานาชาติ (ตึก 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ตามแผนที่ด้านล่าง และจะปิดรับทันทีที่คนเต็ม (First-Come-First-Serve)

และเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ไม่มีบริการ WiFi Internet ให้ระหว่างการอบรมทั้ง 3 วัน ผู้เข้างานหากต้องการใช้ Internet จะต้องเตรียมการเชื่อมต่อ Internet ส่วนตัวผ่านโทรศัพท์ หรือ air-card (Edge/GPRS/3G/H) เอง

A. การติดตั้ง Windows 8

1. Download Windows 8 Consumer Preview ได้ที่ http://preview.windows.com

2. วิธีติดตั้ง step-by-tep http://coresharp.net/blogs/frontpage/archive/2012/03/05/windows-8-consumer-preview-format-partition-copy-usb.aspx

B. การติดตั้ง Visual Studio 11 Beta

1. Download Visual Studio 11 Beta English version ได้ที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=237572&clcid=0x409

2. ติดตั้งตาม Wizard การ Install ทั่วไป

3. หลังติดตั้งเสร็จ ให้ทำกับ run Visual Studio 11 ในระหว่างที่มีการเชื่อมต่อ Internet 1 ครั้งก่อนวันงาน

C. Lab File สำหรับการอบรม download ที่ http://sdrv.ms/Win8CampLab

D. ตัวอย่าง Windows 8 Metro Style Apps download ได้ที่ http://code.msdn.microsoft.com/windowsapps/Windows-8-Modern-Style-App-Samples

สถานที่ แผนที่ และการเดินทาง

· ห้องประชุมอาคารนานาชาติ ชั้นที่ 2 อาคารนานาชาติ (ตึก 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

· ไม่แนะนำให้นำรถมาเอง เพราะจะหาที่จอดรถยากมาก

· เส้นทางที่แนะนำ ให้เข้าประตู 2 หรือ ประตู 3 (ประตูใหม่อยู่ระหว่างประตู 1 และประตู 2) ฝั่ง ถ.งามวงศ์วาน ตามแผนที่ สามารถเดินเข้าถึงตึก 17 ได้เลย

แล้วพบกันวันที่ 23 นี้ครับ

ทีมผู้จัดงาน Windows 8 Camp Thailand