สิ่งที่ได้จากการนั่งดู V for Vendetta มา 3 รอบ

People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.

(ประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาลของตนเอง รัฐบาลต่างหากที่ควรกลัวประชาชน)

 

A building is a symbol, as is the act of destroying it. Symbols are given power by people. A symbol, in and of itself is powerless, but with enough people behind it, blowing up a building can change the world.

(ตึกเป็นสัญลักษณ์การทำลายมันก็เช่นกัน สัญลักษณ์มีพลังขึ้นมาได้ด้วยประชาชน ลำพังสัญลักษณ์ไม่มีความหมาย แต่ถ้ามีคนสนับสนุนมากพอ การระเบิดก็เปลี่ยนแปลงโลกได้)

 

จริง ๆ มีอีกหลายประโยคที่ชอบ แต่ที่เด็ด ๆ จริง ๆ ก็ 2 ประโยคด้านบนเนี่ยแหละ ;)