ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 8 หยุดการสนับสนุนจาก Microsoft (Support)

ขออ้างอิงถึงของเก่าอย่าง Windows 7 ก่อนเพื่อให้เข้าใจเทียบได้ง่าย

Windows 7 RTM (ที่ไม่ใช่ Service Packs 1) นั้นสนับสนุนจนถึง 9 เมษายน 2013 ซึ่งหากต้องการบริการสนับสนุนต่อก็ต้องติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 ลงไปแทน ซึ่งจะต่ออายุ mainstream support จนถึง 13 มกราคม 2015 และ extended support จนถึง 14 มกราคม 2020 และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับ Windows 8 RTM ที่เป็นข่าวนั้น หยุดสนับสนุนในวันที่ 12 มกราคม 2016 ที่ผ่านมา และหากต้องการบริการสนับสนุนต่อก็ติดตั้ง Windows 8.1 เพิ่มเติมจาก Windows Store เพื่อให้ได้ mainstream support จนถึง 9 มกราคม 2018 และ extended support จนถึง 10 มกราคม 2023 ต่อไป และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

และข้อเพิ่มเติมในส่วนของ Windows 10 RTM ตัวล่าสุดยังไม่มี Service Packs ใดๆ ออกมา ทำให้ตอนนี้ Windows 10 มี mainstream support ถึง 13 ตุลาคม 2020 และ extended support ถึง 14 ตุลาคม 2025 และแน่นอนว่าหากอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก็จะได้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามนี้เช่นกัน แต่ระยะเวลาอัพเกรดฟรี 1 ปี จนถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2016 นี้เท่านั้น

หากเทียบกัน จะเห็นได้ว่า Microsoft จะหยุดสนับสนุน Windows รุ่น RTM นั้นๆ หลังจากออก Service Packs หรือ Minor upgrade ออกมาประมาณระยะเวลาหนึ่ง เพื่อผลักดันให้คนไปใช้ของใหม่ แต่หากจะใช้ของเก่าก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่ถ้าโดนแฮก หรือเจอผลกระทบจากการไม่อัพเกรด ก็ตัวใครตัวมัน อะไรแบบนั้น

ความหมาย:
mainstream support คือการสนับสนุนทั้ง new features, design changes, warranty, non-security hot fixes, security patches และ reliability patches
extended support คือการสนับสนุนด้าน security patches และ reliability patches เท่านั้น

อ้างอิงจาก