เล่นง่ายๆ กับเช็คว่า ip, e-email หรือ username ที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็น spammer หรือไม่?

ช่วงนี้เจอเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับ spam ใน forum เยอะมาก ตอนนี้เลยใช้วิธีง่ายๆ ไปก่อนผ่าน http://www.stopforumspam.com ก็กันได้ในระดับนึง แต่ว่ามี API Limit อาจจะต้องหาวิธีอื่นๆ แก้ไขเฉพาะหน้ากันต่อไป คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่

<?php
function is_forumspam_objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array()) {
  $arrData = array();

  // if input is object, convert into array
  if (is_object($arrObjData)) {
    $arrObjData = get_object_vars($arrObjData);
  }

  if (is_array($arrObjData)) {
    foreach ($arrObjData as $index => $value) {
      if (is_object($value) || is_array($value)) {
        $value = is_forumspam_objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices);
      }
      if (in_array($index, $arrSkipIndices)) {
        continue;
      }
      $arrData[$index] = $value;
    }
  }
  return $arrData;
}

/**
http://www.stopforumspam.com/api?ip=91.186.18.61
http://www.stopforumspam.com/[email protected]
http://www.stopforumspam.com/api?username=MariFoogwoogy
**/
function is_forumspam($var) {

  $var['email'] = urlencode($var['email']);

  $q = 'username='.$var['username'].'&email='.$var['email'].'&ip='.$var['ip'];

  $xmlUrl = "http://www.stopforumspam.com/api?".$q."&f=xmldom";

  $xmlStr = file_get_contents($xmlUrl);

  $xmlObj = simplexml_load_string($xmlStr);

  $arrXml = is_forumspam_objectsIntoArray($xmlObj);

  if($arrXml['ip']['appears'] == 1)
  return true;
  if($arrXml['email']['appears'] == 1)
  return true;
  if($arrXml['username']['appears'] == 1)
  return true;

  return false;
}

อ้างอิงจาก http://www.stopforumspam.com