เล่นง่ายๆ กับเช็คว่า ip, e-email หรือ username ที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็น spammer หรือไม่?

ช่วงนี้เจอเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับ spam ใน forum เยอะมาก ตอนนี้เลยใช้วิธีง่ายๆ ไปก่อนผ่าน http://www.stopforumspam.com ก็กันได้ในระดับนึง แต่ว่ามี API Limit อาจจะต้องหาวิธีอื่นๆ แก้ไขเฉพาะหน้ากันต่อไป คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่

 1. function is_forumspam_objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array()) {
 2.   $arrData = array();
 3.  
 4.   // if input is object, convert into array
 5.   if (is_object($arrObjData)) {
 6.     $arrObjData = get_object_vars($arrObjData);
 7.   }
 8.  
 9.   if (is_array($arrObjData)) {
 10.     foreach ($arrObjData as $index => $value) {
 11.       if (is_object($value) || is_array($value)) {
 12.         $value = is_forumspam_objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices);
 13.       }
 14.       if (in_array($index, $arrSkipIndices)) {
 15.         continue;
 16.       }
 17.       $arrData[$index] = $value;
 18.     }
 19.   }
 20.   return $arrData;
 21. }
 22.  
 23. /**
 24. http://www.stopforumspam.com/api?ip=91.186.18.61
 25. http://www.stopforumspam.com/api?email=g2fsehis5e@mail.ru
 26. http://www.stopforumspam.com/api?username=MariFoogwoogy
 27. **/
 28. function is_forumspam($var) {
 29.  
 30.   $var['email'] = urlencode($var['email']);
 31.  
 32.   $q = 'username='.$var['username'].'&email='.$var['email'].'&ip='.$var['ip'];
 33.  
 34.   $xmlUrl = "http://www.stopforumspam.com/api?".$q."&f=xmldom";
 35.  
 36.   $xmlStr = file_get_contents($xmlUrl);
 37.  
 38.   $xmlObj = simplexml_load_string($xmlStr);
 39.  
 40.   $arrXml = is_forumspam_objectsIntoArray($xmlObj);
 41.  
 42.   if($arrXml['ip']['appears'] == 1)
 43.     return true;
 44.   if($arrXml['email']['appears'] == 1)
 45.     return true;
 46.   if($arrXml['username']['appears'] == 1)
 47.     return true;
 48.  
 49.   return false;
 50. }

อ้างอิงจาก http://www.stopforumspam.com