สิ้นสุดการรอคอย Microsoft ประกาศ Skype และ Lync เชื่อมต่อกันได้แล้ว

หลังจากที่ Skype สามารถเชื่อมต่อและรวมบัญชีผู้ใช้งานเข้ากับ Microsoft Account (ชื่อเก่าคือ MSN Account หรือ Windows Live Messenger Account) และยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับ Facebook มาก่อนแล้ว

วันนี้ Skype Blog ได้ประกาศว่า Skype สามารถเชื่อมต่อกับ Lync ที่ถือได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ให้บริการและใช้งานภายในองค์กรเพื่อใช้ในการ ติดต่อกันในรูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant messaging; IM) การสนทนาทางเสียง (audio chat) สนทนาทางวิดีโอ (video chat) และการประชุมแบบออนไลน์ (meeting) โดยในตอนนี้จะสนับสนุนเฉพาะการใช้งานข้อความโต้ตอบแบบทันทีและสนทนาทางเสียง เท่านั้น สำหรับความสามารถส่วนที่เหลือจะตามมาในไม่ช้านี้

การเพิ่มเติมการเชื่อมต่อนี้คาดว่าจะเป็นการเสริมทัพของ Skype ในตลาดบุคคลทั่วไปมุ่งเข้าสู่ตลาดองค์กรที่เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคล ทั่วไปมากขึ้น แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการเพื่อเติมให้ Lync สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Skype ในแบบเดียวกันหรือไม่

การใช้งานและการเชื่อมต่อดูได้จากที่มาใน Skype Blog

ที่มา: Microsoft announces Skype-Lync cross-communication support, Skype and Lync: Connecting the Living Room to the Board Room