เปลี่ยนระบบ Search ภายใน Blog มาใช้ของ Google ดีกว่า

ระบบ Search ของ WordPress ก็ถือว่า ok นะ หาอะไรก็เจอ และ realtime ดี แต่มันโหลด Database มาก เพราะมัน fulltext search น่ะ ตอนนี้ entry ยังน้อยอยู่ มันก็พอเร็วดี แต่ถ้า entry หลักพันท่าทางจะไม่รอด เลยเอา Google Search ที่ใช้อยู่แล้วมาดัดแปลงนิดหน่อยให้ค่า default มันค้นหาภายในเว็บของเราก่อน แล้วเอาตัว Search form ของ WordPress ออกซะ

อีกอย่างคือมันช่วยเร่งให้ Google มันเข้ามา Index ตัวเว็บเราได้เร็วขึ้นด้วย

Google Indexing Overview

[Update 1] รูปภาพนี้ capture จาก account ตัวเองที่ Google Webmaster tools

[Update 2]
Google Crawl Rate Overview