ปิดการใช้งาน QUIC บน Google Chrome เนื่องจากการใช้งานบริการของ Google ผ่าน Trueonline แล้วมีปัญหา

Google ใช้ QUIC (Quick UDP Internet Connections) โดยมันทำงานบน UDP protocal มาได้สักพักใหญ่ๆ แล้ว กับบริการของตัวเองผ่านทาง Google Chrome ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หากใครใช้งาน Trueonline จะพบปัญหาว่า ไม่สามมารถเรียกใช้บริการของ Google ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น โหลดภาพ thumbnail ของ Youtube มาไม่ครบ, โหลดรายการไฟล์จากใน Google Drive มาได้บ้างไม่ได้บ้าง หรือโหลดผลการค้นหามาบ้างไม่มาบ้างเป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากการใช้ congestion control ของ Trueonline ซึ่งทำให้ UDP packet ถูก drop ทิ้งไป เพราะ QUIC ทำงานบน UDP protocal นั่นเอง ซึ่งมักจะเกิดในช่วงที่ Trueonline มีการใช้งานมาก ซึ่งมักจะเป็นช่วงหัวค่ำของแต่ละวัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด

ทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้น และปัญหาคืออะไร สิ่งที่ง่ายที่สุดคือปิดการใช้งาน QUIC บน Google Chrome ซะ

  1. พิมพ์ chrome://flags/ ที่ address ของ Google Chrome
  2. ไปที่หัวข้อ Experimental QUIC protocol. Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android
  3. เลือก Disabled ที่หัวข้อนี้ แล้วปิด-เปิด Google Chrome ใหม่อีกครั้ง

    2015-05-10_123005

เพียงเท่านี้ก็จบปัญหาของ QUIC ที่มีปัญหาบน Trueonline ได้แล้ว