แก้ org.eclipse.php.ui.PHPCompletionProposalComputer มีปัญหาใน PDT 2.0

จาก Re: org.eclipse.php.ui.PHPCompletionProposalComputer crash ซึ่งผมก็เจออยู่ และใน [[Tools] PDT-] [performance]Code Assist takes too long ก็มีคำตอบเรื่องนี้แล้ว อยู่ท้าย ๆ เลย

I’ve prepared project that constists of 5 huge PHP frameworks (4130 files), and
I can’t re-create this issue while
working on this project. Please verify the following:

1. You are using the latest nightly build of PDT.
2. "PHP -> Editor -> Code Assist" preferences are set to default.

ซึ่งดูแล้วน่าจะเกิดจาก Options ตัว Show variables from other files ที่มันจะ scan ตัวแปรทั้ง project แบบ JIT ทำให้ถ้า project ที่มีไฟล์มาก ๆ รวมถึง PHP Include Path ด้วย อย่างของผมมี Zend Framework อยู่ใน PHP Include Path อยู่ซึ่งมีไฟล์ 1,300 กว่าไฟล์ มันเลยค้างไปสักพักก่อนจะ completion ตัวแปรออกมาได้ เอาตัวเลือกนี้ออกก็น่าจะหายแหละ

image