คำตอบเบื้องต้นของ "ใน iOS ที่บางทีเปิดใน Chat ข้อความมาแล้วแต่ใน Notification ไม่เตือนนี่มันคืออะไรครับ?"

เจอคำถามว่า “ใน iOS ที่บางทีเปิดใน Chat ข้อความมาแล้วแต่ใน Notification ไม่เตือนนี่มันคืออะไรครับ?”

ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า ใน Modern Mobile OS สมัยนี้ตัว OS มีระบบช่วย App ทำงานด้านหลังได้โดยที่ App มันโดน OS kill ตัว process ไป โดยหลักๆ มี 2 ส่วนคือ Task Schedule กับ Notification ครับ

  1. ตัว Notification เป็นตัวช่วยให้ App เหมือนทำงาน แต่จริงๆ มันทำงานฝั่ง server แล้ววิ่งมาที่ client เพื่อบอก user ให้มาเปิดตัว App แล้ววิ่งไปที่ข้อมูลนั้นๆ โดยอาจจะโหลดข้อมูลมาพร้อมๆ กับตอนเปิด App กลับมาใหม่
  2. ตัว Task Schedule จะปลุกตัว App มาทำงานอาจจะทุกๆ 30 นาที แต่มีเวลาจำกัดให้ทำงานเพียง 10 วินาที อะไรแบบนั้น เพื่อใช้ในการโหลดข้อมูลมารอไว้ ฯลฯ เป็นการทำงานฝั่ง client ที่อาจจะวิ่งไปหา server

เหตุที่ใช้วิธีนี้กันเพราะทำให้ตัวระบบประหยัดพลังงานมากที่สุดเท่าที่ยังทำได้ครับ

ทีนี้ถ้าเปิด Chat แล้วข้อความมาแต่ Notification ไม่มา คงเป็นส่วนของ Notification มีปัญหาไม่ส่ง push มา (อาจจะเพราะ Server ส่งข้อมูลกลับมา Client แล้วไม่เจอ หรือมีปัญหา ฯลฯ) แต่ Task Schedule ยังทำงานอยู่มันเลยโหลดข้อมูลมาได้

อันนี้เป็นการเช็คปัญหาเบื้องต้นนะครับ อาจจะมีรายละเอียดปลึกย่อยแตกต่างไปแต่ละ platform ครับ ;)