ตั้งค่า Google Play Store ให้ถามรหัสผ่านทุกครั้งที่จ่ายเงินซื้อแอพผ่าน Google Play Store และของภายในแอพต่างๆ

เผื่อใครยังไม่รู้ …

1. เปิดแอพ Google Play Store แล้วไปที่ Settings

1

3. ที่ User controls ให้เลือกที่ Require password for purchases

2

4. เลือกว่าจะให้ถามรหัสผ่านแบบใด โดยมี 3 แบบให้เลือก

  1. For all purchases through Google Play on this device (ถามทุกครั้ง)
  2. Every 30 minutes (ถาม 1 ครั้ง และมีระยะเวลาจดจำรหัสผ่านไว้ให้ 30 นาที เหมาะกับคนซื้อแอพบ่อยๆ)
  3. Never (ไม่ต้องถาม)

โดยค่าเริ่มต้นแล้วจะตั้ง Never (ไม่ต้องถาม) ไว้ ถ้าต้องการให้ถามทุกครั้งก็เลือก For all purchases through Google Play on this device (ถามทุกครั้ง) ตามโจทย์ที่ได้ตั้งไว้

3 4

5. เมื่อเลือกแล้ว ก็มีการถามรหัสผ่านยืนยันการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ก็เป็นอันจบขั้นตอนการตั้งค่า

4.1

 

เวลาซื้อแอพทั่วๆ ไป หรือจ่ายเงินผ่านภายในแอพด้วย Google play จะมีการถามรหัสผ่านทุกครั้งตามที่เราได้ตั้งโจทย์ไว้

5 6