แก้ไขปัญหา Google Calendar Sync: Error syncing your calendar. Error codes 1011

ใช้ Google Calendar Sync เพื่อ Sync Calendar ระหว่าง Outlook กับ Calendar อยู่เป็นประจำแต่วันนี้เกิดปัญหา “Error syncing your calendar. Error codes 1011” เลยต้องการวิธีแก้ ซึ่งก็ไม่ยากครับ

ไปที่  Outlook ไปที่ Help ด้านบน menu bar แล้วเลือกที่ "Disabled Items" แล้วก็ทำการ enabled ตัว Google Calendar Sync แล้วก็ ปิด Outlook และปิดใหม่ ก็ Sync ได้แล้วหล่ะ

อ้างอิงจาก http://groups.google.com/group/google-calendar-help-bugs/browse_thread/thread/fff61125e2cf95a2/bd8401592bbbd857