ว่ากันด้วย Forward mail

ตอนเช้านี้คงไม่มีอะไรมากเท่ากับ

นับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่ คนจำนวนไม่น้อยเลยเชื่อ Forward Mail ในทันทีที่อ่านจบ และคงไม่ต่างกับอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเชื่อไปในทันที โดยไม่มีการถ่วงดุลข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เล่มอื่น ๆ และสื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างน้ำหนักและข้อเท็จจริงให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้

นี่คงเป็นบทเรียนที่ควรจำไว้สำหรับเหล่า Mail Forwarder ทั้งหลายว่า ควรใช้สมองให้มากกว่านี้ก่อนทำการ Forward Mail ออกไป