ผลการทดสอบ ENNEAGRAM ของตัวเอง

พอดีว่าไปอ่านใน blog ของ ฟิวส์ ซึ่งน่าสนใจ ลองทำดูได้ที่นี่ โดยผลจากการทำแบบสอบถามดู ผลก็ได้มาเป็นแบบนี้

ไง๋ทำไม กราฟมันเอียงไปด้านซ้ายจังหว่า หรือว่าเราเป็นพวกซ้ายจัด -_-‘
(กราฟนี้ทำด้วย OpenOffice.org Calc 2.1 RC2 )