แก้ปัญหา gnome-settings-daemon โหลด cpu time 100%!

เป็น bug ใน Ubuntu 12.04.1 ลงมา (น่าจะรวมถึง 12.04 ด้วย) อยู่ใน Bug report ที่ [keyboard]: gnome-settings-daemon consumes 100% cpu (and blinking numlock) คาดว่าจะแก้ไขใน Ubuntu 12.04.2

เป็นปัญหาของตัว gnome-settings-daemon มันพยายามจะตั้งค่า numlock ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาจนไปโหลดระบบ

ปัญหาจะพบเพื่อเปิดใช้งานพวก Remote desktop เป็นหลัก เช่น Remote desktop sharing (vino) ของตัว Ubuntu เองผ่าน VNC จากใน Bug report มีการโพสแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือไปปิดการจำ state ของ numlock ผ่าน dconf-tools

วิธีก็ทำตามด้านล่างนี้ได้เลย
1. ไปที่ Terminal แล้ว ติดตั้ง dconf-tools แล้วเรียก dconf-editor

  1. $ sudo apt-get install dconf-tools
  2. $ dconf-editor

2. เข้าไปหาในส่วนของ org.gnome.settings-daemon.peripherals.keyboard

3. ติ้กเครื่องหมายถูกออกจากตัวเลือก “remember-numlock-state” แล้ว restart เครื่อง ก็เสร็จเรียบร้อย