แก้ไขปัญหา “Same Origin Restriction” ของ @font-face ใน Firefox และ IE9

ถ้า developer ใช้ Chrome และ Safari จะไม่มีปัญหาการโหลด @font-face จาก sub-domain หรือ domain ต่างกัน ทำให้เราสามารถใช้ผ่าน CDN จากเว็บผู้ผลิตหรือให้บริการ font-face ได้เช่น http://www.google.com/fonts หรือ http://fontawesome.io เป็นต้น

แต่ถ้าใช้ Firefox (รุ่นใหม่ๆ) และ IE9เป็นต้นมา จะมีปัญหา เนื่องจากข้อกำหนด Same Origin Restriction ตามเอกสาร CSS Fonts Module Level 3 (W3C Candidate Recommendation 3 October 2013) – Font fetching requirements ทำให้อาจเกิดปัญหาการโหลดตัว @font-face เข้ามาในเว็บได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการโหลดไม่ขึ้น หรือโหลดช้าจนทำให้การใช้งานเว็บไม่สะดวกได้ และคาดว่าในอนาคต Chrome และ Safari จะทำตามข้อกำหนดเช่นกัน

ตัวอย่างใน Firefox 26.0 ทีเกิดปัญหาโหลด icon จาก @font-face ไม่ได้ ทำให้ไม่แสดงผล icon ได้ถูกต้อง
(ถ้าเป็น IE9-10 จะไม่แสดงผลเลย)

2014-01-03_134524

ซึ่งใน developer console ของ Firefox จะมีการแจ้ง Error ว่า “bad URI  or cross-site access not allowed” ขึ้นมาด้วย

แต่เมื่อเปิดกับ Chrome และ Safari จะทำงานได้ปรกติ

2014-01-03_134645

ทางแก้ไขคือ ทำ Cross-Origin Resource Sharing ให้กับนามสกุลไฟล์ที่ใช้ในการทำ @font-face ต่างๆ ที่จะโหลดข้าม domain ซึ่งไฟล์ที่ใช้ทำ font-face จะมีนามสกุลต่อไปนี้ .ttf, .eot, .otf และ .woff

การแก้ไข

1. เปิดการใช้งาน mod_headers ใน Aapche เสียก่อน (ใครใช้ NginxX หาเอาอีกทีนะ)

2. แก้ไขไฟล์ .htaccess ใน root directory ของเว็บ แล้วเพิ่ม Type และ FilesMatch เพื่อเปิด Access-Control-Allow-Origin สำหรับไฟล์นามสกุลดังกล่าว โดยลักษณะการตั้งค่าตามด้านล่าง

AddType application/vnd.ms-fontobject  .eot
AddType application/x-font-opentype   .otf
AddType image/svg+xml          .svg
AddType application/x-font-ttf      .ttf
AddType application/font-woff      .woff

<FilesMatch "\.(ttf|otf|eot|woff)$">
    <IfModule mod_headers.c>
        Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
    </IfModule>
</FilesMatch>

เพียงเท่านี้ก็แก้ไขปํญหาทั้งหมดได้แล้ว ;)