สัมมนา"ชวนทำพอดคาสท์"

แล้วเจอกับผมได้ที่งานนี้ครับ ;)

เปิดอบรมสำหรับผู้สนใจอยากทำพอดคาสท์ครับ โดยทางเราร่วมกับทางนิตยสาร Go Training

1) Intro to Podcasts and Podcasts Productions
โดยภาสกร หงษ์หยก (http://www.changkhui.com)
– What’s podcasts
– iTunes
– Interesting Podcasts in the World and Thailand
– Workflow in producing Podcasts
– iTunes Submission

2) Intro to Audio Productions
โดย Phz (http://www.passionsound.com) และ Wit (http://www.polypink.com)
– Audio Basic and Audio Files
– Hardware
– Mic and Mixer Selection
– Software for MAC and Windows
– Demo using Garage Band and Audicity

3) Web Design, Running a Website and Hosting Services in Thailand
โดย FordAntiTrust (http://www.thaithinkpad.com และ http://www.thaihi5.com) และ 9aum (http://www.scriptdd.com และ http://www.songburi.com)
– Web and Blogs for Podcasts
– CMS (แนะนำ Joomla, WordPress และ Drupal)
– Hosting Services in the World and Thailand
– Free Services on the Internet for Podcasts

4) Video Productions
โดย Adam http://www.FukDuk.tv
– Video Formats
– Software for Mac and Windows
– Video Cameras
– Video Productions (Editing, etc.)
– Demo (iMovies and MS Movie Maker)

5) Laws, Creative Commons and Digital Copyrights
โดย อาร์ท (http://bact.blogspot.com และ http://www.cc.in.th) และ สฤณี อาชวานันทกุล (http://www.fringer.org)
– Laws
– Creative Common and "Fair Use"
– Digital Copyrights and DRM

6) Tips and Tricks in Producing Podcasts
โดยคณะช่างคุย
– Summary

เราจะมีงานกันในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 3 ปีของช่างคุยด้วย มีใครสนใจไหมครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 นี้ครับ ที่ The Style by Toyota กลางสยามสแควร์ครับ (http://www.thestyle.in.th)

จาก http://changkhui.com/smf/index.php?topic=887.0