dualGeek podcast

http://www.dualgeek.com

วีร์ วีรพร และ รวิทัต ภู่หลำ (เดฟ) นั่งคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Apple และ Macintosh อย่างจริงใจ อุดมไปด้วยสาระ การวิเคราะห์ผ่านมุมมองส่วนตัว ให้คำแนะนำและคาดการณ์อย่างมีหลักการ ในบรรยากาศแบบคนรักแมคฝีปากเก่งสองคนมานั่งถกกันสดๆ

ร่วมด้วยช่วยกันแนะนำครับ