ความคืบหน้าของ Hoffman Framework นับจาก 0.1.3a

ตอนนี้ผมเอา Framework ตัวนี้ไปใช้กับ production project หลาย ๆ ตัวและได้มีการปรับเปลี่ยนส่วนของ lib เยอะพอสมควร จนหลาย ๆ อย่างที่ทำได้ใน 0.1.3a นั้นทำงานไม่ได้เมื่อใช้กับ code ชุดใหม่นี้ครับ

หลายส่วนถูกโย้กย้ายด้วยเหตุผลด้านความยืดหยุ่น หลายส่วนถูกแก้ไขด้วยเหตุผลด้าน Coding Style Guideline โดยหลาย ๆ จุดถูกเพิ่มเติมเพื่อทำการ track ปัญหาออกมาได้ด้วยการตั้งค่าในไฟล์ Configuration เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และบางส่วนถูกปรับแก้ด้วยเหตุผลด้านความเร็ว และประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วย

ใน log ของ SVN บน SourceForge นั้นบางส่วนอาจจะขาดตกไปบ้าง เพราะว่ายังมือใหม่ในการบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ทำลง log ของ SVN ครับ พยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ทำ เพื่อเอาไว้อ้างอิงในภายหลังให้มากที่สุดครับ

และสุดท้าย คาดว่าจะเปลี่ยนจาก SourceForge มาใช้ Google Code Hosting ครับ กำลังดูเรื่องคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่ครับผม

 1. rv 8  - f - ส่วนของการสลับ Profile ของฐานข้อมูลใน Hmf_LogicModel_Db ให้ย้ายมาอยู่ที่ __construct แทน
 2. rv 9  - a - เพิ่ม quoteInto เข้าไปใน Hmf_Logic_Model_Db เพื่อใช้ในการ filter ข้อมูลที่ใช้ใน Database
 3. rv 10 - e - แก้ไขตัวแปรสำหรับ config ค่าแบบทั่วไป และการเข้าถึง
 4. rv 11 - e - แก้ไขตัวแปรสำหรับ routing ค่าแบบทั่วไป และ config โดยใน config เพิ่มตัวควบคุมการใช้ acl ลงไป และ ตั้งแต่ rv 10 ตัวแปรตั้งค่าทุกตัวใช้การขึ้นต้นด้วยตัวเล็กทั้งหมด
 5. rv 12 - e - ปรับเปลี่ยนการใช้งานตัวแปรใน runtime ต่าง ๆ ให้ไป register ใน registry แทนเพื่อใช้แทนการเข้าถึงแบบ global แทนโดยมีชื่อตัวแปรดังต่อไปนี้ที่ได้รับการใส่ลงใน registry
 6. rv 12 - e - -- applicationConfigurations เป็น app_config
 7. rv 12 - e - -- applicationLocale เป็น app_locale
 8. rv 12 - e - -- applicationAcl เป็น app_acl
 9. rv 12 - e - -- applicationAuthen เป็น app_authen
 10. rv 12 - e - -- viewsInformations เป็น app_viewinfo
 11. rv 12 - e - -- routingUrl เป็น routing_url
 12. rv 12 - e - -- controllerFile เป็น controller_file
 13. rv 12 - e - -- controllerName เป็น controller_name
 14. rv 12 - e - -- actionName เป็น action_name
 15. rv 12 - i - -- routing ชื่อคงเดิม
 16. rv 12 - i - -- acl ชื่อคงเดิม
 17. rv 12 - i - -- is_production ชื่อคงเดิม
 18. rv 12 - e - ทำการ register $routes [':args'] ลงใน registry ในชื่อ action_args
 19. rv 12 - e - ทำการเปลี่ยนการ instance จาก Class ชื่อ Hmf_RenderView แล้วอ้างอิงในชื่อ $renderView มาเป็น register ลงใน registry ในชื่อ renderview
 20. rv 12 - e - แก้ไข Class ชื่อ Hmf_Config เพื่อให้ register ข้อมูลลงใน app_config และ app_locale ในคราวเดียวโดยซ่อนขั้นตอนภายใน method เลย
 21. rv 12 - a - เพิ่ม method _registry ลงใน Hmf_RenderView_Render และ Hmf_FlowController เพื่อนำข้อมูลใน register เข้าและออกมาผ่าน method _registry ได้เลย
 22. rv 12 - e - ย้ายขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้จากใน runtime มาอยู่ใน constructor ของ Hmf_FlowController แทน
 23. rv 12 - a - เพิ่ม key 'acl' ในตัวแปรก config เพื่อกำหนดว่าจะใช้การตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่
 24. rv 13 - r - เอา flag การตรวจสอบ registry ออกจากบรรทัดล่างสุด
 25. rv 14 - a - เพิ่ม method _registry ลงใน Hmf_LogicModel Hmf,_LogicModel_Db และ Hmf_LogicModel_General ผ่าน __call method
 26. rv 14 - a - ตรวจสอบ index ของ registry ก่อนทำการ access ออกมาใช้งาน
 27. rv 15 - a - เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบ verion ของ Zend Framework โดยต้องใช้ Zend Framework ใน version 1.5 เป็นต้นไป
 28. rv 16 - f - จัดรูปแบบของ code โดยทั่วไป
 29. rv 17 - e - เพิ่ม PATH_DIR_HTML เพื่อใช้แทน /html โดยใช้สำหรับในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ /html เป็นอย่างอื่น
 30. rv 17 - a - เปลี่ยนชื่อ $path_root เป็น $pathRoot เพื่อให้ตรงตาม naming ของ coding style guideline
 31. rv 18 - a - เพิ่ม debug.routing ลงใน key ของ config เพิ่มนำไปตรวจสอบเวลา debug ตอนทำ routing ใน Runtime
 32. rv 19 - a - เพิ่ม debug.routing ลงใน key ของ config เพิ่มนำไปตรวจสอบเวลา debug ตอนทำ routing ในไฟล์ Configuration
 33. rv 20 - f - แก้ไขข้อผิดพลาดในการใส่ keywords เพิ่ม
 34. rv 20 - f - ปรับประสิทธิภาพในการสร้าง url ให้ดีขึ้น และรองรับการใส่ keywords เพิ่ม
 35. rv 20 - f - แก้ไขการ handle ที่ controller และ action ใหม่
 36. rv 20 - r - เอา filterSlashAtLastChar ออก
 37. rv 20 - r - เอา getUrlWithString ออก
 38. rv 21 - f - แก้ปัญหา kerwords, pattern และ action หายในบางครั้งเวลา generate url
 39. rv 22 - a - เพิ่มค่า routing.cache.lifetime และ routing.cache สำหรับตั้งค่าใช้งาน cache ของ routing
 40. rv 23 - e - เอาการตรวจสอบการ debug ของ routing ไปใส่ใน contructor แทน
 41. rv 23 - e - เปลี่ยนชือการ debug ของ routing จาก debug.routing เป็น routing.debug แทน
 42. rv 23 - a - เพิ่มค่า routing.cache.lifetime และ routing.cache สำหรับตั้งค่าใช้งาน cache ของ routing
 43. rv 23 - a - เพิ่ม cache ลงใน routing โดยใช้ sqlite
 44. rv 24 - f - แก้ไขการขึ้นบรรทัดใหม่ใน error messege