หากคิดจะใช้ AIS mPay Rabbit SIM ควรทราบข้อกำหนดการ “การขอคืนมูลค่า” เสียก่อน

ส่วนตัวใช้ AIS mPay Rabbit SIM ซึ่งสนับสนุนมือถือ Android อยู่ แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ iPhone ซึ่ง SIM ดังกล่าวไม่สนับสนุน นั้นหมายความว่า หากจะเปลี่ยน SIM จะทำให้เงินและจำนวนเที่ยวภายใน SIM นั้นหายไปทันที 

แม้ว่าจะมีทางแก้ไขในส่วนของเงินที่อยู่ใน SIM โดยทำเรื่องขอคืนเงินได้ที่ ศ. Rabbit เสียก่อน แล้วจึงเปลี่ยน SIM ดังกล่าว แต่มีค่าธรรมเนียม 50 บาท และจำนวนเที่ยวที่อยู่ใน SIM จะไม่สามารถดึงออกมาได้ทำให้สูญเงินไปทั้งสองทาง ฉะนั้น หากอ้างอิงตาม FAQ แล้วนั้น

การขอคืนมูลค่าของ AIS mPay Rabbit SIM ไม่รวมถึงจำนวนเที่ยว แต่มีความหมายแค่จำนวนเงินเท่านั้น

2015-08-05_114747

ทั้งนี้ AIS mPay Rabbit เล่นคำว่า “การขอคืนมูลค่าคงเหลือ” เพื่อให้เราในฐานะผู้ใช้บริการเข้าใจผิดว่า “การขอคืนมูลค่า” หมายถึง “ทั้งจำนวนเงินและจำนวนเที่ยว” ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งเลวร้ายมาก

แน่นอนว่า ส่วนตัวผม ณ ตอนนี้คือทำ spare SIM โดย SIM หลักคือ iPhone ที่เป็น SIM ปรกติ ส่วน SIM สำรองคือเครื่อง Android ที่เป็น Rabbit SIM เพื่อให้ใช้งานบริการของ Rabbit ไปได้ก่อน โดยเสียเงิน 29 บาทต่อเดือน ซึ่งก็ยังถูกกว่าค่าธรรมเนียน 50 บาท และสูญจำนวนเที่ยวทั้งหมดกว่า 30 เที่ยวไป รวมแล้วเสียเงินเกือบพันบาทไปเสียเปล่าเปล่าๆ

น่าเสียดายบริการนี้ที่กลับมีข้อกำหนดที่กำกวมแบบนี้