กลับตัวก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง (ภาคการศึกษาไทย อีกครั้ง T_T)

โพสต์ทูเดย์ — ผลสำรวจพบเด็กไทยมีความสามารถแข่งขันด้านการศึกษารั้งท้ายนานาประเทศ

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กล่าวว่า  จากผลการวัดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆ ด้านการศึกษาประจำปี 2550 ของสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (ไอเอ็มดี) พบว่า

 • คนไทยมีสมรรถนะอยู่ในลำดับที่ 46 ทั้งนี้ จากการสำรวจทั้งหมด 55 ประเทศทั่วโลก
 • โดยมีผลประเมินแยกตามโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา 10 รายการ คือ
 • อัตราส่วนนักเรียนต่อครูประถมได้อันดับ 43 โดยมีครู 1 คนต่อนักเรียน 20.68 คน
 • อัตราส่วนนักเรียนต่อครูมัธยมได้อันดับที่ 48 มีครู 1 คนต่อนักเรียน 21 คน
 • อัตราเข้าเรียนระดับมัธยมอันดับที่ 46 มีเยาวชนอายุ 12-17 ปีได้เข้าเรียนมัธยม 72% จากประชากรวัยเดียวกัน
 • อัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป อันดับ 43 ในอัตรา 7.4%
 • การลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐอันดับ 42 มีการลงทุนในอัตรา 4.1% ของจีดีพี
 • ผลสัมฤทธิ์อุดมศึกษา อันดับที่ 39 มีอัตราผู้สำเร็จระดับอุดมศึกษา 18%
 • ด้านการถ่ายโอนความรู้ระหว่างภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาตอบสนองภาคธุรกิจ ตลาดแรงงานอันดับที่ 42
 • การตอบสนองความสามารถใน การแข่งขันของระบบการศึกษาอันดับที่ 38
 • การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของการอุดมศึกษาต่อภาคเศรษฐกิจและการแข่งขัน อันดับที่ 39
 • ทักษะด้านภาษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ อันดับที่ 48
 • นอกจากนี้ จากการประเมินเพื่อวัดคุณภาพการศึกษาในประเทศเป้าหมาย 41 ประเทศ ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปี 2550 ของโครงการสำรวจความรู้และทักษะการเรียนของเด็กอายุ 15 ปี (PISA) ในประเทศสมาชิกขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) พบว่า เวลาเรียน 2 วิชานี้ของนักเรียนไทยน้อยกว่าประเทศอื่น รวมทั้งขาดแคลนครูที่มีความสามารถ อีกทั้งนักเรียนไทยอายุ 15 ปี เขียนสะกดและใช้คำผิดมากที่สุด ไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน เรียงประโยค ไม่เป็น เรียบเรียงความคิดลงเป็นการเขียนไม่ได้
 • นางจรวยพร กล่าวว่า ปัญหาการศึกษาไทยมีสาเหตุจากการคิดและอ่านของเยาวชน 4 ประการ คือ

  1. เยาวชนคิดผิด คือ คิดแบบเอาเปรียบ คิดเรียนลัด คิดเก็งกำไร
  2. คิดไม่เป็น คือ ตามผู้อื่น เลียนแบบ เชื่อเพราะผู้พูดเป็นผู้ใหญ่หรือ ผู้อาวุโส
  3. ไม่คิด คือ ติดนิสัยพึ่งพา ผู้อื่น เชื่อตัวบุคคล เชื่อนักวิชาการ เชื่อหนังสือพิมพ์ โดยไม่ไตร่ตรอง
  4. คิดแล้วไม่ทำ คือ ประชุมเสร็จก็เลิกรา ปล่อยให้คนที่รับผิดชอบไปทำคนเดียว ไม่ช่วยระดมในรูปกลุ่ม ดังนั้นต้องร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้

   

  แต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องโทษใคร "โทษตัวเองดีกว่า" ครับ ผมว่านะ "พวกเราคือผลผลิตอันสมบูรณ์ของการศึกษาที่ล้มเหลว" อย่างที่พี่เดฟเคยบอกไว้ครับ T_T

  5 thoughts on “กลับตัวก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง (ภาคการศึกษาไทย อีกครั้ง T_T)”

  1. ส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทษให้หมด 555+

   เอาใกล้ๆนี่แหละ ประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะ เผื่อไรดีขึ้น

   มันเป็นวัฒนธรรมการเรียนที่มีแต่บรรพบุรุษอ่ะเนอะ

  2. ถ้าจะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่เรา
   คงจะรอให้่รัฐเริ่ม กลัวว่าชาติคงจะล่มไปเสียก่อน

  3. สอนเด็กให้ดี ต้องมีทั้งความรู้ และ คุณธรรมเป้นของคู่กัน บ้านเมืองจะได้ไม่วุ่นวายเหมือนในปัจจุบัน

  Comments are closed.