อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้อุปกรณ์ที่ต่อกับ USB Port แล้วใช้งานไม่ได้

ได้รับเมลมาว่า

    ขณะใช้งาน USB Device อย่าง H/D External ที่เอา H/D Notebook มาใส่กล่อง แล้ว copy ไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานหนัก ๆ ก็ค้างไปเฉย เกิดเพราะอะไร ? หรือบางครั้งเสียบ H/D External หน้าเครื่องแล้วเปิดไม่ขึ้นแต่พอไปเสียบหลังเครื่องกลับใช้งานได้ปกติ ควรแก้ปัญหายังไง

ดูจากคำถามแล้วเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าตามสเป็คของ USB 1.0 – 2.0 ที่อยู่ที่เครื่อง computer จะจ่ายไฟที่ 5 V (volts) และ 100 mA ถึง 500 mA ต่อ 1 port ครับ ขึ้นอยู่กับว่าต่อผ่าน USB Hub/Front Panel หรือต่อโดยตรงกับที่ M/B แต่ถ้าคุณใช้ USB Hub แบบไม่มีแหล่งจ่ายไฟ มาต่อแยกทุก port จะลดลงเหลือแค่ port ละ 100mA (เมื่อต่อครบทุก port) หรือ 400mA (เมื่อต่อเพียงแค่ 1 port) แต่ถ้าซื้อ USB Hub แบบมีแหล่งจ่ายไฟจะได้แรงดันไฟฟ้าที่ 500mA ต่อ 1 port เท่ากับต่อที่ computer ครับ

ซึ่งกระแสไฟที่ส่วนใหญ่ H/D External ต้องการคือ 500mA (เต็มที่ของการจ่ายกระแสไฟของ USB port เลย) ถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะมีปัญหาได้ครับ ส่วนพวก Flash Drive ต่าง ๆ ที่ขาย ๆ กันจะต้องการกระแสไฟอยู่ที่ 100mA – 200mA โดยทั่วไปครับ (ส่วนใหญ่จะ 100mA) บางครั้งการต่อไม่ติดเนี่ย ก็เกิดจากกระแสไฟที่จ่ายมาให้กับอุปกรณ์ไม่เพียงพอครับ

[เพิ่มเติมสำหรับ iPod]

บางครั้งใน iPod เนี่ย เราสามารถเอา USB Hub ที่มีแหล่งจากไฟมาใช้ชาร์จไฟได้เหมือนกับชาร์จไฟจากคอมพิวเตอร์เลย (เป็นทั้งที่ชาร์จไฟ และ USB Hub ไปในตัวเสียเลย)

จากรูปด้านล่างผมนั้นผมซื้อ USB Hub ที่มีแหล่งจ่ายไฟมาต่อเป็น adapter สำหรับ change ไฟให้กับ iPod จากไฟบ้านครับ (ในรูปราคา 790 บาทครับ)

เวลาดูอุปกรณ์สำหรับเอามาชาร์จกับ iPod เนี่ยต้องรู้ก่อนว่า iPod นั้นต้องการกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ ซึ่งใน iPod นั้นกระแสไฟในการประจุไฟต้องไม่ต่ำกว่า 400mA ครับซึ่งร่วมถึงการใช้งานตามปกติด้วย (เช่นการส่งข้อมูลไฟล์ต่าง ๆ ) โดย adapter นั้นแนะนำว่าไม่ควรเกิน 500mA (จริง ๆ เกินได้ครับเพราะแบตฯ li-ion นั้นการประจุไฟแบบกระแสไฟไม่ใช่ความต่างศักดิ์ แต่การใช้กระแสไฟมากเกินไปอาจทำให้แบตฯ li-ion ใน iPod ร้อนเกินไปครับ) และความต่างศักดิ์ต้องอยู่ระหว่าง 4.75–5.25 V. ครับ

อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/USB