โอกาส

นั่งคิดอะไรเล่น ๆ ได้ประโยคเด็ดมาหนึ่งประโยค

"โอกาส" ไม่ว่าจะใช้มันหรือไม่ใช้ มันก็ต้องหมดไปอยู่แล้ว วันนี้ถ้ามี "โอกาส" พยายามใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่เป็นไปได้ แต่การใช้ "โอกาส" นั้น ๆ ต้องถูกตามคุณธรรมและศีลธรรมด้วย (อย่างใช้ "โอกาส" ไปเบียดเบียนผู้อื่น)

1 thought on “โอกาส”

  1. “โอกาส” เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับ ผ่านไปแล้วผ่านไปเลย
    บางคนละทิ้ง “โอกาส” ที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะลืมคิดไปว่า “บางปรากฏการในโลก.. เกิดขึ้นได้ครั้งเดียว” ดังนั้นถ้ามี “โอกาส” เร็วเอามาเก็บไว้ก่อนเถอะครับ แล้วให้ “โอกาส” นั้นให้ดีทุกสุด อย่างผม “โอกาส” ที่ดีที่สุด คือการบอกรักคนที่คนชอบมากเกือบ 10 ปี เพราะผมรู้ว่ามันเป็น “โอกาส” สุดท้ายที่ผมจะมี….. (รักแล้วทุกข์.. เป็นตุ๊ดดีก่า )

Comments are closed.