ว่าด้วยเรื่องสำรองข้อมูล (Backup)

"ผู้ดูแลระบบหลายๆ คนไม่รู้จักสำรองข้อมูล แม้รู้จัก แต่ก็มักจะละเลย  และนำมาซึ่งจุดจบอันแสนเศร้า"

"คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า Raid คือการป้องกันข้อมูล แต่แท้ที่จริงแล้ว Raid ช่วยให้ Hardware ทำงานได้แม้ Harddisk บางส่วนเสียหายเท่านั้น  แต่ Raid ไม่ได้ช่วยกรณีมีการลบไฟล์ หรือ Software มีปัญหาเลย  ฉนั้นแล้ว Backup คือคำตอบสำหรับการปกป้องข้อมูล ส่วน Raid คือคำตอบ สำหรับการลดเวลา Down"

จาก ชลดา Thaiadmin Prototype (ThaiAdmin.org)