เมื่อ MySQL license ผิด ต้อง report เป็น bug

จาก MySQL อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรีอีกต่อไป นั้น มีนักพัฒนารายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “Norvald Ryeng” ได้รายงานข้อผิดพลาด (Bug) นี้ลงใน MySQL Bugs โดยอยู่ในหัวข้อ MySQL Bugs: #69512: Wrong license in man pages in Community Server

โดยสรุปได้ว่า “ในหน้า License ดังกล่าวนั้นเป็นการดึง copyright header ที่ผิดพลาดมาจากชุดอื่นที่ไม่ใช่ GPL packages ในระบบสร้างเอกสารหน้านั้นๆ” ทำให้ต้องทำการแก้ไขในรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งสุดท้ายข้อผิดพลาดนี้จะถูกแก้ไขใน MySQL 5.1.70, 5.5.32, 5.6.12 และ 5.7.1-m11 ตามลำดับ

ที่มา: MySQL Bugs

MySQL Bugs: #69512: Wrong license in man pages in Community Server

[19 Jun 7:28] Norvald Ryeng
Description:

The man pages of Community Server should be GPL, but since 5.5.31, packages have contained man pages with a different license. 5.5.30 man pages are correctly licensed.

The bug exists in the latest release of 5.1, 5.5, 5.6 and 5.7. I haven’t checked older versions of 5.1, 5.6 or 5.7.

How to repeat:
Read the man pages.

Suggested fix:
Change back to the correct license.

[19 Jun 7:52] Yngve Svendsen

Thank you for the report. This is indeed a bug, where the build system erroneously and silently started pulling in man pages with the wrong set of copyright headers.

[19 Jun 8:23] Balasubramanian Kandasamy

Working on the fix.

[19 Jun 8:47] Yngve Svendsen

Once the fixes have been made to the build system, we will rebuild the latest 5.1, 5.5, 5.6 releases plus the latest 5.7 milestone and make those available publicly asap.

[19 Jun 18:00] Yngve Svendsen

5.5 rebuilds started. Other versions will follow as soon as these have been confirmed to contain the correctly licensed man files.

[19 Jun 18:28] Balasubramanian Kandasamy

Fix tested on 5.5.32 release branch. GPL packages has got the correct man pages now.

Re-build in progress for 5.6.12 and 5.7.1 release branches.

เดี่ยวนะ! แสดงว่า Xbox One นี่ก็โดน report bug เรื่อง license เหมือนกันซินะ Microsoft เลยกลับลำ ;P