“ข้อมูลผิด” ก็ต้องบอกว่า “ผิด” ความเป็น “คนดี” ไม่ทำให้ข้อมูลที่คุณนำเสนอมันถูกต้อง

บ้านเราอ่อนแอ เพราะคำว่า “คนดี” เลยไม่ได้ดูที่ข้อเท็จจริงที่มีมันคืออะไร ใช้คำว่า “คนดี” เป็นเครื่องมือในการยืนยัน “ความเชื่อ” ตัวเอง แต่ “เนื้อแท้มั่ว” ก็มีเยอะไป

คือคุณให้ “ข้อมูลผิด” ก็ต้องบอกว่า “ผิด” ความเป็น “คนดี” ไม่ทำให้ข้อมูลที่คุณนำเสนอมันถูกต้อง บางครั้งอคติที่มีต่อตัวบุคคลทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมันดูไม่มีน้ำหนัก ทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ บ้านเมืองมันเลยมีปัญหาเพราะแบบนี้แหละ