เตรียมพบกับ E-Book -> Python Programming

ช่วงนี้ไม่ได้เขียน Blog มันๆ เท่าไหร่เพราะนั่งทำ รายงานและ Keynote ของภาษา Python อยู่ครับ โดยจาก ภาษาโปรแกรมมิ่งไพธอน (Python programming language) ซึ่งนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายงานเท่านั้น (ไม่ถึง 10%) โดยตอนนี้ตัวรายงานทำไปได้แล้วกว่า 70% ของทั้งหมด โดยในรายงานจะเป็นลักษณะคล้าย ๆ หนังสือทั่วไปเลย มีการจัดหน้าสารบัญต่าง ๆ , ข้อมูลอ้างอิงและมีดรรชนี เพื่อใช้ในการค้นหาคำต่าง ๆ ด้วย (คล้ายๆ หนังสือ Text Book ทั่วไป) เอกสารรายงานนี้ทำด้วยซอฟต์แวร์ Latex แล้วทำการ Compile มาเป็น PDF ซึ่งอ่านบน Adobe Arcobat Reader ได้เลย ในนั้นมีทั้งแต่ประวัติ (ตามที่ได้มีอยู่ใน Blog อยู่แล้ว) แล้วก็แนะนำ Interpreter Python เล็กน้อย แล้วก็วิธีการลงตัว Interpreter Python และรวมไปถึง Tools อีก 2 ตัวซึ่งมี Add-on 1 ตัวคือ wxPython (สำหรับงานด้าน GUI และเป็น GUI-Runtime ของ IDE ที่จะกล่าวต่อไป) และมี IDE อีก 1 ตัวที่แนะนำและใช้งานได้ง่ายคือ Stani’s Python Editor (SPE) ซึ่งใช้งานได้ง่าย ในเอกสารมีการแนะนำตัว IDE เล็กน้อยรวมถึงการใช้งานพอสังเขป แล้วที่น่าจะถูกใจหลาย ๆ คนคือมีส่วนการอธิบายการใช้งานตัวคำสั่งโปรแกรมต่าง ๆ อยู่พอสมควรเลย คือมีส่วนของ concept และเรื่อง data type ต่าง ๆ บางอันหยิบจากหลาย ๆ เว็บมาลง (มีแต่ส่วนน้อย) รวมถึงเรียบเรียงเองเสียส่วนใหญ่ มีตัวอย่างประกอบในแต่ละแบบให้ดูด้วย ยังไงถ้าเสร็จแล้วจะนำมาให้โหลดกัน โดยรวมน่าจะทำออกมาได้ถูกใจหลาย ๆ คนแน่นอน

Download
** อ่านก่อนได้ แต่ยังไม่ครบดี และเอกสารอ้างอิงหลาย ๆ แห่ง ยังไม่ได้ใส่ อาจจะตกหล่นไป (ต้องขออภัยหลาย ๆ แห่งที่ยังไม่ได้ใส่ให้เพราะเวลาในการทำเนื้อหาในการส่วนนั้นผมต้องส่ง progress ให้อาจารย์ดูก่อน และเวลาในการทำเอกสารนั้นสั้นกว่าที่ควรจะเป็นครับ ทำให้บางส่วนยังไม่ได้ใส่ให้ในตอนนี้ครับ)

7 thoughts on “เตรียมพบกับ E-Book -> Python Programming”

  1. ลองเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบ
    imperative program, Object-Oriented program และ
    functional program ให้สมบูรณ์
    ผมว่า มันจะดีมากเลยครับ

    โดยภาพรวม ขอชมว่าดีครับ

  2. ขอบคุณครับ กำลังหาเวอร์ชั่นภาษาไทยไว้เป็นไกด์ลายน์อยู่พอดีครับ

Comments are closed.