เราจะจดจำนายตลอดไว้ …. เลิก “ออนเอ็ม” กันได้แล้ว

ตามเวลาประเทศไทย ตอนนี้ Windows Live Messenger หรือ MSN Messenger เดิม คงใช้งานไม่ได้แล้ว…

เราจะจดจำนายตลอดไว้ …. เลิก “ออนเอ็ม” กันได้แล้ว

Windows Live Messenger was discontinued, 2013
MSN Messenger was renamed to Windows Live Messenger, 2005 – 2013
MSN Messenger was released 1999 to 2006

wlm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.