เดินต่อไป “ตอบโจทย์ประเทศไทย”

ผมมีความเห็นว่า ควรดำเนินรายการ “ตอบโจทย์ประเทศไทย” ทาง TPBS ต่อไปตามเดิม และไม่ควรมีการตัดทอนหรือเซ็นเซอร์ตัวเอง

โดยผมมองในหลักคิดว่า คนไทยมีสมองเพียงพอที่จะรับฟังและตัดสินใจเองได้ เราควรเคารพสิทธิ์การแสดงความคิดเห็น ซึ่งจากที่ได้รับชมมานั้น รายการก็ดำเนินมาได้ด้วยดีบนคำพูดอย่างสุภาพ ซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ดีอยู่แล้ว