ประกาศจัดงาน Techno : HTML5, WP7 Developers, Social ครั้งที่ 1

เชิญผู้สนใจร่วมงาน Techno <Tags> (by MVPs) ครั้งที่ 1

โดยจะนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ที่น่าสนใจในปัจจุบันและกำลังจะเป็นที่นิยมในอนาคต โดยในครั้งนี้ จะเป็นการเน้นเนื้อหาไปที่ การพัฒนาเว็บเพื่อให้เป็นเว็บแห่งอนาคตด้วย HTML5, ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา App สำหรับ Windows Phone 7, การสร้างเว็บเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Social ของ  Facebook และ Twitter และ การบริหารงานเว็บไซต์ และ hosting ภายใต้ BSD License เหมาะสำหรับ ผู้สนใจในการพัฒนาเว็บด้วย HTML5 , ผู้สร้าง App สำหรับ Windows Phone 7
งานนี้เกิดจากความร่วมมือของ Developer Communities และ MVPs ได้แก่ CodeToday.net, CoreSharp.net ,Greatfrinds.Biz และ MVPs โดยร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้น และได้รับการสนับสนุนต่างๆ จากทาง บ.ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

กำหนดจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 10:00น.- 15:30น.

สถานที่ : ห้อง Auditorium 1-3 บ.ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ชั้น 38  ตึก CRC All Season Place ถ.วิทยุ

การลงทะเบียน : รับลงทะเบียนจำกัด โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเท่านั้น เต็มแล้วปิดทันที ลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 10 มิย 2554 นี้ ก่อน 17:00น.

http://bit.ly/TechnoTagsRegis01

(**ขอความร่วมมือทุกท่านลงทะเบียนแล้วขอให้มาร่วมงานได้ เพื่อไม่เป็นการกันสิทธิ์ผู้อื่น**)

Agenda:
10:00 – 10:30      การบริหารงานเว็บไซต์ และ hosting server ด้วย WebistePanel ที่เป็น OpenSource ภายใต้ BSD License
10:30 – 11:30      HTML5 ตอนที่ 1 The First Look ทำเว็บให้พร้อมสำหรับ HTML5 (อ.สุพจน์ พันธ์สกุล Microsoft MVP ASP.NET)
11:30 – 12:30      From Zero to Hero พัฒนา App บน Windows Phone (คุณจิรวัตน์ ผดุงกิจจานนท์ Microsoft MVP Windows Phone)
12:30 – 13:30      พักกลางวัน
13:30 – 14:30      HTML5 ตอนที่ 2 HTML5 In Action (สงวน ธรรมโรจน์สกุล)
14:30 – 15:30      How it works – อยากทำเว็บให้เชื่อมต่อกับ Facebook และ Twitter  (สุวิชชา จันทร Microsoft MVP)

2 thoughts on “ประกาศจัดงาน Techno : HTML5, WP7 Developers, Social ครั้งที่ 1”

  1. คุณฟอร์ดอย่าลืมเก็บรายละเอียดมาเล่ากันฟ้งบ้างนะครับ น่าสนใจมากแต่อยู่ไกล ไปไม่ได้ T-T

  2. งานนี้น่าจะมีคนสนใจเยอะนะครับ เพราะเป็นเรื่องน่าสนใจทั้ง HTML5, mobile apps, และ Social Network

Comments are closed.