Work and Study

In 1960, a researcher interviewed 1500 business-school students and classified them in two categories: those who were in it for the money – 1245 of them – and those who were going to use the degree to do something they cared deeply about – the other 255 people. Twenty years later, the researcher checked on the graduates and found that 101 of them were millionaires, and all but one of those millionaires came from the 255 people who had pursued what they loved to do!

Research on more than 400,000 Americans over the past 40 years
indicates that pursuing your passions – even in small doses, here and there each day – helps you make the most of your current capabilities and encourages you to develop new ones.

Ref : “The Other 90%” by Robert K. Cooper, Three Rivers Press 2001.

ฟังเพลงนี้แล้วขนลุกทุกที


ถั่งโถมโหมแรงไฟ

คำร้อง สุรชัย จันทิมาธร

ปฏิวัติโค่นล้ม สังคมแบบเก่า
ปฏิวัติเพื่อเรา ประชาชาติไทย
มาร่วมกันดันกงล้อประวัติศาสตร์
สู่เอกราชจริงแท้ และสดใส

จับอาวุธ ถั่งโถม โหมแรงไฟ
เพื่อก้าวไกลแห่งสังคมอุดมการณ์
ทหารแห่งประชา ทำหน้าที่    
กำจัดเหล่าไพรีปฏิกิริยา

ความลำบากนั่นคือมิตร ล้างอุปสรรค
โค่นจักรพรรดิฟาสซิสต์ และศักดินา
มันก่อกรรมทำร้าย เราเรื่อยมา
ชาติประชาเป็นดังผู้ พลีกรรม

มวลชนดั่งผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
เอกลักษณ์นี่แหละหนาใช่คนต้อยต่ำ
คือผู้ยืนอยู่ยงคงทนยิ่ง
ทุกอย่างสิ่งผลิตผลมวลชนทำ

เรานักรบแห่งประชามาก้าวนำ
มือจะกำปืนกล้าประกาศชัย

อำนาจรัฐจักได้มาด้วยกระบอกปืน
ปืนต่อปืนมันยิงมาเรายิงไป
ติดอาวุธความคิดพิชิตศึก
ปลุกสำนึกปลดปล่อยและปลุกใจ

ปฏิวัติ โค่นล้ม สังคมแบบเก่า
ปฏิวัติ เพื่อเรา ประชาชาติไทย
มาร่วมกันดันกงล้อประวัติศาสตร์
สู่เอกราชจริงแท้และสดใส
จับอาวุธถั่งโถมโหมแรงไฟ
เพื่อก้าวไกล แห่งสังคมอุดมการณ์

………………….

ใครอยากฟังก็ลองไปฟัง แล้วร้องพร้อมคำร้องด้านบนได้ครับ แล้วลองคิดตามไปด้วย ผมว่าหลายๆ ท่านคงขนลุกกันเกือบทุกคนหล่ะครับ
http://music.siamza.com/music.php?k=64K&id=2339