การโฆษณาโดยทำภาพหรือแผ่นโฆษณา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5352/2553 ที่วินิจฉัยว่า

“ในโครงการอาคารชุด ร. จำเลยจัดทำภาพจำลองอาคารและแผ่นโฆษณาระบุว่าจำเลยจะก่อสร้างอาคารศูนย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่ติดกับอาคารชุด โดยมีสระน้ำขนาดใหญ่บนอาคารจอดรถของอาคารชุดเพื่อจูงใจลูกค้าให้ซื้อห้องชุดในโครงการอาคารชุดดังกล่าว แผ่นโฆษณาแสดงภาพจำลองอาคารชุดและอาคารศูนย์สรรพสินค้าถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดระหว่างโจทก์กับจำเลยด้วย (เมื่อจำเลยไม่ได้สร้างตามที่โฆษณาไว้ก็ถือว่าจำเลยผิดสัญญา)”

อ้างอิง: คดีผู้บริโภค : บรรทัดฐานจากคำพิพากษาฎีกา 

ต่อไปพวกโฆษณาไม่เป็นไปตามโฆษณาระวังกันหน่อยนะครับ เดี่ยวงานจะงอก…