“สุนทรียะ” ทำให้เราเป็นมนุษย์ … ไม่ใช่เครื่องจักร …

เพราะชีวิตคนเรา ไม่ใช่อยู่ …

… แค่เพื่อหายใจเข้าแล้วก็ออก
… แค่เพื่อ กิน นอน ถ่าย ทำงาน สืบพันธ์ แล้วก็ตายจากไป

แต่

… เรายังมีสุนทรีย์ในชีวิตเต็มไปหมด ให้ค้นหา
… เรายังมีความสนุกสนานมากมาย และหลายระดับ ให้ละเล่น
… เรายังมีความรัก ความชอบ ความอยาก ความชัง ฯลฯ

ให้เราเป็น

… มนุษย์ … ไม่ใช่เครื่องจักร …

จาก อยากเพียงแค่ถ่ายรูปให้สวยทำไมต้องใช้กล้อง single lens