เรื่อง IPv9 มันเป็น April Fool’s Day ของ IETF ตั้งแต่ปี 1994

น่าจะเป็น blog ที่สั้นมาก ๆ ¯\_(ツ)_/¯


IPv9 มันเป็น April Fool’s Day ของ IETF ตั้งแต่ปี 1994 แล้ว


IETF April Fool’s Day joke ดูได้จาก RFC1606 และ RFC1607

RFC 1606 – A Historical Perspective On The Usage Of IP Version 9 (PDF)